macOS High Sierra

De uitspraak van tekst en symbolen aanpassen

Je kunt opgeven hoe VoiceOver bepaalde tekst of symbolen moet uitspreken door vervangingen voor deze onderdelen op te geven. Je kunt bijvoorbeeld '8 nul 2 punt één één b' vervangen door '8 0 2 punt elf b'.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Spraak', klik op 'Uitspraak' en klik tot slot op de knop met het plusteken .

  2. Typ in de nieuwe rij de tekst waarvan je de uitspraak wilt aanpassen. Druk op de Tab-toets om naar de kolom 'Vervanging' te gaan en geef vervolgens op hoe de tekst moet worden uitgesproken.

    • Als je een programma wilt opgeven waarin VoiceOver de uitspraak moet gebruiken, kies je het gewenste programma uit het venstermenu.

      Het venstermenu bevat geopende programma's en de optie 'Zoek programma', waarmee je een programma kunt selecteren dat niet is geopend. Als je de uitspraak wilt gebruiken in alle programma's, laat je de waarde van het venstermenu op 'Alle apps' staan.

    • Als je hoofdletters en kleine letters in de uitspraak wilt negeren, schakel je het aankruisvak 'Negeer hoofdletters' in.

Je kunt de uitspraak aanpassen door met behulp van de commando's het commando 'Voeg uitspraak toe' toe te wijzen aan een toets of beweging. Met dit commando wordt een dialoogvenster weergegeven waarin je een nieuwe uitspraak kunt toevoegen. Deze uitspraak wordt toegevoegd aan de lijst in het paneel 'Uitspraak'.