macOS High Sierra

Een alternatieve taak van een onderdeel uitvoeren

Met sommige menucommando's kunnen andere taken worden uitgevoerd wanneer je op een speciale toets drukt.

Ook bij knoppen, aankruisvakken en andere elementen van de gebruikersinterface kunnen alternatieve taken beschikbaar zijn. Als je de muisaanwijzer bijvoorbeeld boven een label houdt, kunnen extra knoppen worden weergegeven. Als de ontwikkelaar van een programma of website deze alternatieve onderdelen heeft aangeduid voor schermlezers, worden deze onderdelen automatisch met VoiceOver aangekondigd, zodat je ze kunt weergeven en ernaartoe kunt navigeren.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Voor menucommando's: Verplaats de VoiceOver-cursor naar een menucommando en houd een speciale toets ingedrukt. Als voor het commando een alternatieve taak aan de speciale toets is gekoppeld, wordt deze taak voorgelezen. Om de taak uit te voeren, blijf je de speciale toets ingedrukt houden en druk je op de Enter-toets of op de andere benodigde toetsen.

  • Voor elementen van de gebruikersinterface: Als er alternatieve onderdelen zijn, geeft VoiceOver dat aan. Druk op VO + Command + spatiebalk om het Taken-menu te openen. Kies vervolgens 'Toon alternatieve onderdelen'. Als je weer de standaardonderdelen wilt weergeven, druk je op VO + Command + spatiebalk om het Taken-menu te openen. Kies vervolgens 'Toon standaardonderdelen'.