macOS High Sierra

Navigeren met de rotor

Wanneer je in een programma bezig bent of een webpagina bekijkt, kun je met de rotor rechtstreeks naar een onderdeel in het programmavenster of op de webpagina gaan. Zo kun je bijvoorbeeld in Mail naar een e-mailbericht gaan of in Safari naar de koptekst of een koppeling op een webpagina gaan.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

 1. Open de rotor door op VO + U te drukken.

 2. Navigeer door de lijsten met de toets Pijl-rechts of Pijl-links totdat je de naam van de gewenste lijst hoort, bijvoorbeeld "Vensterspots" of "Koppen".

  Afhankelijk van het actieve programma hoor je mogelijk "Inhoudkiezer". Via de inhoudkiezer heb je snel toegang tot de inhoudlijsten in een programma. Zo worden met de inhoudkiezer in Mail bijvoorbeeld de berichten in de berichtenlijst weergegeven. In het weekoverzicht in Agenda wordt het aantal activiteiten voor elke dag getoond.

 3. Navigeer door de onderdelen in de lijst met de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag totdat je de naam van het gewenste onderdeel hoort.

  • In de meeste lijsten kun je een paar letters van een onderdeel typen om de lijst te beperken tot de onderdelen waarin deze letters voorkomen. In de lijst 'Koppen' kun je het kopniveau typen (bijvoorbeeld "3") om alleen de koppen met dat niveau weer te geven.

   Om weer alle onderdelen in de lijst weer te geven, druk je op de Delete-toets.

  • Om de helpinfo voor een onderdeel te horen (indien beschikbaar), druk je op VO + Shift + H.

  • Om het internetadres van een onderdeel te horen (indien van toepassing), druk je op VO + Shift + U.

  • Als je het gewenste onderdeel niet kunt vinden, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab om de rotor te sluiten zonder een keuze te maken.

 4. Druk op de Return-toets of op de spatiebalk om het onderdeel te selecteren en daarnaartoe te gaan.

  De rotor wordt gesloten.

Je kunt in VoiceOver instellen welke onderdelen er tijdens het bekijken van webpagina's in de rotor worden weergegeven. Zie Het paneel 'Webrotor' van de categorie 'Web' voor meer informatie.

Als je gebruikmaakt van VoiceOver-bewegingen, kun je de rotorinstellingen met bewegingen bedienen.