macOS High Sierra

Helpinformatie voor toetsen, toetscombinaties en bewegingen

Via Toetsenbord Help kun je snel het VoiceOver-commando voor een toets horen. Druk bijvoorbeeld op Control + Option + D om 'Control + Option + D Ga naar Dock Verplaatst VoiceOver-cursor naar het Dock' te horen.

Je kunt Toetsenbord Help gebruiken bij commando's, brailleleesregels en VoiceOver-bewegingen. Als je Toetsenbord Help gebruikt, kun je het toetsenbord, de brailleleesregel of het trackpad niet voor andere taken gebruiken.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Druk op VO + K om Toetsenbord Help te openen en voer vervolgens een of meer van de volgende stappen uit:

  • Een beschrijving horen van een toetsenbordtoets of een brailletoets: Druk op de toets.

  • Het VoiceOver-commando voor een toets horen: Druk op Control + Option of Caps Lock en de toets.

  • De naam en het VoiceOver-commando voor een beweging horen: Gebruik de beweging.

  • Alternatieve functies voor een toets of beweging horen: Druk op Control + Option of Caps Lock en een speciale toets (zoals Shift) en druk vervolgens op de toets waarvan je de alternatieve functies wilt horen.

Om Toetsenbord Help te sluiten, druk je op VO + K, de Escape-toets of Fn + Tab.

Als je problemen ondervindt bij het gebruik van het standaard-QWERTY-toetsenbord, kun je de Dvorak-toetsenbordindeling gebruiken. De toetsen op dit toetsenbord zijn zo ingedeeld, dat je gemakkelijker kunt typen.