macOS High Sierra

Tekstcommando's

Met deze commando's kun je onder meer tekst en tabellen lezen en wijzigen. In de meeste gevallen kun je deze commando's pas gebruiken als je werkt met tekst in een tekstgebied. "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Opmerking: Als VoiceOver is ingeschakeld, kun je VoiceOver-commando's gebruiken door de Fn- en cijfertoetsen te combineren met de speciale VoiceOver-toets. Zo hoef je de functietoetsen (F1 tot en met F12) niet te gebruiken. Om VoiceOver-programma te openen, kun je bijvoorbeeld op Control + Option + Fn + 8 drukken (in plaats van op Control + Option + F8).

Als je de functietoetsen (F1 tot en met F12) gebruikt, moet je mogelijk de Fn-toets ingedrukt houden, afhankelijk van hoe je bij 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren de werking van functietoetsen hebt ingesteld.

De inhoud van de VoiceOver-cursor lezen

VO + A

Alle tekst in de VoiceOver-cursor selecteren

VO + Shift + A

Tekstselectie in een tekstveld starten en stoppen (de toetsenbordcursor en de VoiceOver-cursor moeten elkaar volgen)

VO + Return

Tekstkenmerken oplezen

VO + T

In tekst naar een hotspot springen

VO + [hotspotnummer]

Bijvoorbeeld: VO + 1 of VO + 9.

De alinea in de VoiceOver-cursor lezen

VO + P

De volgende alinea lezen

VO + Shift + Page Down

De vorige alinea lezen

VO + Shift + Page Up

De zin in de VoiceOver-cursor lezen

VO + S

De volgende zin lezen

VO + Command + Page Down

De vorige zin lezen

VO + Command + Page Up

De regel in de VoiceOver-cursor lezen

VO + L

De volgende regel lezen

VO + Pijl-omlaag

De vorige regel lezen

VO + Pijl-omhoog

Het woord in de VoiceOver-cursor lezen

VO + W

Het woord in de VoiceOver-cursor volgens het alfabet spellen

VO + W + W

Het woord in de VoiceOver-cursor volgens het spellingsalfabet spellen

VO + W + W + W

Het volgende woord lezen

VO + Pijl-rechts

Het vorige woord lezen

VO + Pijl-links

Het teken in de VoiceOver-cursor lezen

VO + C

Het teken in de VoiceOver-cursor volgens het spellingsalfabet lezen

VO + C + C

Naar het eerste zichtbare woord gaan

VO + Shift + Home

Druk op een draagbare Mac op VO + Fn + Pijl-links.

Naar het laatste zichtbare woord gaan

VO + Shift + End

Druk op een draagbare Mac op VO + Fn + Pijl-rechts.

Naar het begin van tekst gaan en zo nodig scrollen

VO + Home

Druk op een draagbare Mac op VO + Shift + Fn + Pijl-links.

Naar het eind van tekst gaan en zo nodig scrollen

VO + End

Druk op een draagbare Mac op VO + Shift + Fn + Pijl-rechts.

Een nieuwe tabstop toevoegen in Teksteditor (de VoiceOver-cursor moet bij een tabstop in de liniaal staan)

VO + spatiebalk

De huidige tabstop verwijderen in Teksteditor (de VoiceOver-cursor moet bij een tabstop in de liniaal staan)

VO + Delete

Een tabstop selecteren in Teksteditor (de VoiceOver-cursor moet bij een tabstop in de liniaal staan)

VO + Shift + Pijl-omlaag

Gebruik vervolgens Pijl-links of Pijl-rechts om de tabstop te verplaatsen.

Het huidige woord en teken in de VoiceOver-cursor lezen

VO + F3

Het totale aantal regels en het aantal zichtbare regels in een document lezen

VO + F3 + F3