macOS High Sierra

Navigatiecommando's

Met deze commando's kun je onder meer in het scherm, in vensters en op webpagina's navigeren en het volgen van de cursor regelen. "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Opmerking: Als VoiceOver is ingeschakeld, kun je VoiceOver-commando's gebruiken door de Fn- en cijfertoetsen te combineren met de speciale VoiceOver-toets. Zo hoef je de functietoetsen (F1 tot en met F12) niet te gebruiken. Om VoiceOver-programma te openen, kun je bijvoorbeeld op Control + Option + Fn + 8 drukken (in plaats van op Control + Option + F8).

Als je de functietoetsen (F1 tot en met F12) gebruikt, moet je mogelijk de Fn-toets ingedrukt houden, afhankelijk van hoe je bij 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren de werking van functietoetsen hebt ingesteld.

De VoiceOver-cursor naar boven verplaatsen

VO + Pijl-omhoog

De VoiceOver-cursor naar beneden verplaatsen

VO + Pijl-omlaag

De VoiceOver-cursor naar links verplaatsen

VO + Pijl-links

De VoiceOver-cursor naar rechts verplaatsen

VO + Pijl-rechts

Naar de bovenkant van het zichtbare gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt

VO + Shift + Home

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Fn + Pijl-links drukken.

Naar de onderkant van het zichtbare gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt

VO + Shift + End

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Fn + Pijl-rechts drukken.

Naar de bovenkant van het gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt en zo nodig scrollen

VO + Home

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Shift + Fn + Pijl-links drukken.

Naar de onderkant van het gebied (zoals een venster of tekstgebied) gaan waar de VoiceOver-cursor zich bevindt en zo nodig scrollen

VO + End

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Shift + Fn + Pijl-rechts drukken.

Naar de bovenkant van een venster, het eerste onderdeel in het Dock of het eerste onderdeel op het bureaublad gaan, afhankelijk van je locatie

VO + Command + Home

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Command + Fn + Pijl-links drukken.

Naar de rechterbenedenhoek van een venster, het laatste onderdeel in het Dock of het laatste onderdeel op het bureaublad gaan, afhankelijk van je locatie

VO + Command + End

Op bepaalde toetsenborden moet je op VO + Command + Fn + Pijl-rechts drukken.

Het venster met de VoiceOver-cursor naar de voorgrond halen, waardoor dit het actieve venster wordt

VO + Shift + F2

De onderdeelkiezer openen

VO + I

De rotor openen

VO + U

Naar het Dock gaan

VO + D

Naar het bureaublad gaan

VO + Shift + D

Naar de menubalk gaan

VO + M

Naar de statusmenu's in de menubalk gaan

VO + M + M

Een contextueel menu weergeven

VO + Shift + M

Naar een gekoppeld onderdeel springen (bijvoorbeeld van een e-mailbericht in de berichtenlijst van Mail naar de berichtvoorvertoning)

VO + J

De in VoiceOver-programma geselecteerde opties voor het volgen van de cursor tijdelijk uit- of inschakelen. Met dit commando worden de instellingen in VoiceOver-programma niet gewijzigd.

VO + Shift + F3

De VoiceOver-cursor naar de toetsenbordfocus verplaatsen

VO + Shift + F4

De toetsenbordfocus naar de VoiceOver-cursor verplaatsen

VO + Command + F4

De VoiceOver-cursor naar de muisaanwijzer verplaatsen

VO + Shift + F5

De muisaanwijzer naar de VoiceOver-cursor verplaatsen

VO + Command + F5

Van de huidige locatie springen naar een weergegeven invoermethode of autocorrectiepaneel en vervolgens terugspringen naar de oorspronkelijke locatie

VO + Shift + J

Tekst zoeken

VO + F

Bij het zoeken naar tekst door de zoekgeschiedenis bladeren

VO + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

De VoiceOver-cursor in de aangegeven richting verplaatsen, zo nodig met terugloop

VO + Command + Shift + pijltoetsen

Een hotspot instellen of verwijderen

VO + Shift + [hotspotnummer]

Naar een hotspot springen

VO + [hotspotnummer]

Een beschrijving van een hotspot horen

VO + Command + [hotspotnummer]

Horen wanneer van de waarde van een hotspot verandert in- en uitschakelen

VO + Command + Shift + [hotspotnummer]

De hotspot-kiezer openen

VO + Shift + X

Naar de volgende hotspot gaan

VO + ]

Naar de vorige hotspot gaan

VO + [

Terugspringen naar een bovenliggende map

VO + Command + \

Naar de sorteerknop in een kolomkoptekst in een tabel springen

VO + |

Als de tabel ook een rijkoptekst bevat, wordt een menu weergegeven waarin je een kolom- of rijkoptekst selecteert. Druk op VO + Pijl-rechts totdat je de gewenste koptekst hoort en druk vervolgens op de spatiebalk.