macOS High Sierra

Algemene commando's

Met deze commando's kun je bijvoorbeeld VoiceOver in- en uitschakelen, de Help raadplegen of basisinstellingen wijzigen. "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Opmerking: Als VoiceOver is ingeschakeld, kun je VoiceOver-commando's gebruiken door de Fn- en cijfertoetsen te combineren met de speciale VoiceOver-toets. Zo hoef je de functietoetsen (F1 tot en met F12) niet te gebruiken. Om VoiceOver-programma te openen, kun je bijvoorbeeld op Control + Option + Fn + 8 drukken (in plaats van op Control + Option + F8).

Als je de functietoetsen (F1 tot en met F12) gebruikt, moet je mogelijk de Fn-toets ingedrukt houden, afhankelijk van hoe je bij 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren de werking van functietoetsen hebt ingesteld.

VoiceOver in- of uitschakelen

Command + F5

De speciale VoiceOver-toets vergrendelen en ontgrendelen

VO + ;

VoiceOver-programma openen

VO + F8

Toetsenbord Help starten

VO + K

Het Help-menu van VoiceOver openen

VO + H

VoiceOver Quick Start openen

VO + Command + F8

De onlinehelp van VoiceOver openen

VO + ?

De helpinfo voor het huidige onderdeel lezen

VO + Shift + H

De VoiceOver-aanwijzing voor het huidige onderdeel lezen

VO + Shift + N

Het Commando's-menu openen

VO + H + H

Het menu met zoekcommando's openen

VO + Shift + F

Een menu of rotor sluiten, een taak stoppen of een modus verlaten

Escape of Fn + Tab

VoiceOver opdracht geven de volgende toets of toetscombinatie die je indrukt te negeren

VO + Tab

De rotor met spraakdetailniveaus openen

VO + V

Druk vervolgens op de toets Pijl-links of Pijl-rechts om de instelling te kiezen. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om het niveau voor de instelling te wijzigen.

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor vergroten

VO + }

Het onderdeel in de VoiceOver-cursor verkleinen

VO + {

De VoiceOver-cursor en het ondertitel- of braillepaneel tijdelijk verbergen of weergeven

VO + Command + F11

Alleen het ondertitelpaneel verbergen of weergeven

VO + Command + F10

Het ondertitelpaneel verkleinen, vergroten of verplaatsen

VO + Shift + F10

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om door de verschillende taken te navigeren. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om het paneel te vergroten of te verkleinen of te verplaatsen.

Alleen het braillepaneel verbergen of weergeven

VO + Command + F9

Het braillepaneel verkleinen, vergroten of verplaatsen

VO + Shift + F9

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om door de verschillende taken te navigeren. Gebruik vervolgens de pijltoetsen om het paneel te vergroten of te verkleinen of te verplaatsen.

Visuele onderdelen naast elkaar plaatsen (het scherm gedimd weergeven, het ondertitel- of braillepaneel markeren, en het onderdeel in de VoiceOver-cursor in het midden van het scherm weergeven)

VO + F10

Druk nogmaals op deze toetscombinatie om terug te keren naar de normale weergave.

De Numblok-commando's in- of uitschakelen

VO + Clear

De toetsenbordcommando's in- of uitschakelen

VO + Shift + K

De trackpadcommando's in- of uitschakelen

Druk op de VO-toetsen (Control en Option) terwijl je met twee vingers een draaiende beweging naar rechts (inschakelen) of links (uitschakelen) maakt.

Het schermgordijn in- of uitschakelen

VO + Shift + F11

Bladeren door spraakinstellingen (zoals stem, snelheid of toonhoogte) in de rotor

VO + Command + Shift + Pijl-rechts of Pijl-links

De huidige spraakinstelling verhogen of verlagen (zoals stem, snelheid of toonhoogte) in de rotor

VO + Command + Shift + Pijl-omhoog of Pijl-omlaag