Het dialoogvenster 'Bewaar' met onderaan het menu 'Structuur'.

RTF-documenten converteren naar andere structuren

Met Teksteditor kun je RTF-documenten openen en bewerken die in andere tekstverwerkingsapps zijn aangemaakt, zoals Microsoft Word en OpenOffice. Ook kun je je documenten in een andere structuur bewaren, zodat ze compatibel zijn met andere apps.

Documenten openen, bewerken en converteren

Een HTML-bestand in de codebewerkingsmodus.

HTML-documenten aanmaken en wijzigen

Je hebt geen speciale app nodig om in HTML-code te werken. Dat kan gewoon in Teksteditor. Je kunt HTML-documenten weergeven zoals je ze in een browser ziet of je kunt Teksteditor gebruiken om de code te bewerken.

HTML-code aanmaken of bewerken

Een afbeelding met een hart dat met de markeringsfuncties is toegevoegd.

Afbeeldingen bewerken met de markeringsfuncties

Je kunt op afbeeldingen in je tekstbestanden schrijven of tekenen met de functies in de markeringsknoppenbalk.

Afbeeldingen bewerken met de markeringsfuncties

Om in de gebruikershandleiding voor Teksteditor te zoeken, klik je op 'Inhoudsopgave' boven aan de pagina of typ je een of meer woorden in het zoekveld.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.