macOS High Sierra

Pagina's aan een fotoboek toevoegen, eruit verwijderen of anders ordenen

Je kunt pagina's aan een fotoboek toevoegen, eruit verwijderen of anders ordenen. Je kunt op elke gewenste plaats in een fotoboek nieuwe pagina's invoegen, behalve tussen de kaft en de eerste pagina.

Opmerking: Een fotoboek moet een even aantal pagina's hebben. Als door het wijzigen van het aantal pagina's een oneven aantal pagina's ontstaat, wordt er automatisch een lege pagina toegevoegd of verwijderd om een even aantal pagina's te behouden.

Open Foto's

 1. Klik in de navigatiekolom onder 'Projecten' op een fotoboek.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Een pagina toevoegen: Selecteer de pagina waarna je de nieuwe pagina wilt invoegen, klik op de knop voor het toevoegen van een pagina in de knoppenbalk en kies 'Voeg pagina toe'.

  • Het exacte aantal pagina's van een fotoboek instellen: Klik op de knop 'Fotoboekinstellingen'  in de knoppenbalk en sleep de schuifknop 'Aantal pagina's'.

  • Een pagina uit een fotoboek verwijderen: Klik op de pagina om deze te selecteren of klik op de knop voor het toevoegen van pagina's  in de knoppenbalk, kies 'Verwijder pagina' en klik vervolgens op 'Ga door'. Je kunt ook met de Control-toets ingedrukt op de pagina klikken, 'Verwijder pagina' kiezen en vervolgens op 'Ga door' klikken.

  • Een pagina in een fotoboek verplaatsen: Plaats de aanwijzer op een paginanummer totdat de paginaknop verschijnt. Sleep vervolgens de paginaknop om de pagina naar een nieuwe locatie te verplaatsen. Je kunt ook een pagina selecteren en dan de paginaknop slepen.

   Een pagina in een paginacombinatie, met de paginaknop onder de pagina.