macOS High Sierra

Videofragmenten bekijken

Je kunt videofragmenten weergeven die je in de Foto's-bibliotheek hebt geïmporteerd. Desgewenst kun je zelfs fragmenten inkorten. Je kunt ook vertraagde video's en tijdsverloopvideo's weergeven die van een iPhone zijn geïmporteerd.

Open Foto's

Zie Live Photos bekijken en Een Live Photo bewerken voor informatie over het weergeven of bewerken van Live Photos.

Een videofragment afspelen

 1. Klik dubbel op het videofragment om het te openen.

  Wanneer je de aanwijzer op een video plaatst, verschijnen de afspeelregelaars voor de video.

 2. Klik op de afspeelknop .

  Je kunt de videoregelaars gebruiken om het videofragment te pauzeren, het geluid af te stemmen, enzovoort.

  Tip: Om een video beeld voor beeld te bekijken, plaats je de aanwijzer op het fragment om de afspeelregelaars weer te geven, klik je op het taakmenu  en kies je 'Toon beeld-voor-beeld-knoppen'.

  Videofragment met onderaan afspeelregelaars.

Een videofragment inkorten

Je kunt een videofragment inkorten, zodat alleen een bepaald gedeelte van het fragment wordt afgespeeld. Je kunt bijvoorbeeld het afspelen van een fragment op een bepaald punt laten stoppen, zodat niet het hele fragment wordt afgespeeld. Wanneer je een videofragment inkort, wordt er geen videomateriaal verwijderd. Eventueel weggesneden materiaal kun je later herstellen.

 1. Klik dubbel op het videofragment om het te openen.

 2. Plaats de aanwijzer op het fragment om de afspeelregelaars weer te geven, klik op het taakmenu  en kies 'Kort in'.

 3. Sleep de gele greep aan het begin of het einde om het fragment in te korten en klik vervolgens op 'Kort in'.

  Gele grepen voor het inkorten van een videofragment

  Tip: Om nauwkeuriger te kunnen bewerken, houd je een greep ingedrukt om de afzonderlijke beelden van een video weer te geven.

  Om het inkorten te annuleren, klik je op het taakmenu en kies je 'Stel inkorten opnieuw in'.

Vertraagde video's wijzigen

Je kunt instellen vanaf welke punten een vertraagde video langzamer en weer sneller wordt afgespeeld.

 1. Klik op het driehoekje naast 'Mediatypen' in de navigatiekolom en klik op het album 'Vertraagd' in de navigatiekolom.

 2. Klik dubbel op een videofragment om het te openen.

 3. Sleep de vertragingsregelaars om in te stellen vanaf welk punt het fragment langzamer wordt afgespeeld en vanaf welk punt het fragment weer sneller wordt afgespeeld.

  Vertragingsregelaars in een videofragment