Welkom bij Contacten

Je kunt al je contactgegevens op één centrale plek bijhouden.

Contacten-venster met navigatiekolom met daarin groepen zoals 'Book Club' en 'Cycling Group' en de knop onder in een contactpersoonkaart voor het toevoegen van een nieuwe contactpersoon of groep.
Het venster voor het toevoegen van internetaccounts aan het programma Contacten.

Contactgegevens uit al je accounts centraliseren

Als je contactpersonen in internetaccounts bijhoudt, zoals iCloud, Google, Facebook, LinkedIn of Yahoo!, kun je ze allemaal in Contacten bekijken. Om contactpersonen uit een internetaccount toe te voegen, kies je 'Contacten' > 'Voeg account toe'. Selecteer vervolgens het type account en klik op 'Ga door'.

Het venster voor het toevoegen van een slimme groep, met de groep 'Boekenclub' voor contactpersonen waarbij het woord "boek" in het veld 'Notitie' staat.

Automatisch groepen aanmaken

Je kunt een slimme groep aanmaken met contactpersonen die iets met elkaar gemeen hebben. Je kunt bijvoorbeeld de slimme groep 'Boekenclub' aanmaken voor alle contactpersonen bij wie het woord "boek" in het veld 'Notitie' van hun kaart voorkomt. Kies hiervoor 'Archief' > 'Nieuwe slimme groep'.

Het Contacten-venster met de Kaart-knop naast het adres.

Weergeven op een plattegrond

Je kunt een plattegrond weergeven om te zien waar het adres van een contactpersoon zich bevindt. Plaats de aanwijzer op een adres en klik op de plattegrondknop  die aan de rechterkant van het venster wordt weergegeven. De locatie wordt in het programma Kaarten geopend.