De Apple Business Manager gefedereerde authenticatieverbinding.

Gefedereerde authenticatie gebruiken

Koppel aan je Google Workspace- of Microsoft Active Directory-domein (Azure AD) en gebruik gefedereerde authenticatie voor gebruikersaccounts en authenticatie.

Lees meer over gefedereerde authenticatie

Het Apple Business Manager-apparaatvenster met een geselecteerd apparaat en de gegevens hiervan.

Apparaten beheren

Stroomlijn de manier waarop je Apple apparaten in gebruik neemt in je organisatie.

Lees meer over apparaatbeheer

Het Apple Business Manager-venster met 'Apps en boeken' geselecteerd in de navigatiekolom onder 'Materiaal'. Het geselecteerde deelvenster is voor het kopen en beheren van licenties voor de Numbers-app.

Materiaal in bulk aankopen en dit toewijzen aan apparaten

Koop apps en boeken in bulk en wijs ze vervolgens toe aan apparaten zodat je personeel ze kan gebruiken. Je kunt ook apps van een apparaat opnieuw toewijzen aan een ander.

Materiaal kopen

Om de Gebruikershandleiding Apple Business Manager te bekijken, tik je op de inhoudsopgave bovenaan de pagina, of typ je een woord of zin in het zoekveld.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.