De server voor Mobile Device Management (MDM) van Apple Business Manager toont apparaattoewijzingen.

Gekochte apparaten toewijzen

Nadat je je apparaten hebt gekocht kun je ze automatisch toewijzen aan Apple Business Manager.

Je apparaten toevoegen en beheren

Koop materiaal met Apps en boeken in Apple Business Manager.

Materiaal in bulk aankopen en dit toewijzen aan apparaten

Koop apps en boeken in bulk, en wijs ze vervolgens toe aan apparaten zodat je medewerkers ze kunnen gebruiken. Je kunt ook apps van een apparaat opnieuw toewijzen aan een ander.

Materiaal selecteren en kopen

Nieuwe locaties kunnen eenvoudig worden aangemaakt.

Locaties voor alle kantoren van je organisatie toevoegen

Maak met gemak locaties aan voor elk kantoor en stel een manager aan op elke locatie.

Locaties aanmaken

Om door de Gebruikershandleiding van Apple Business Manager te bladeren, tik je op de inhoudsopgave boven aan de pagina.

Nuttig?
Tekenlimiet: 250
De maximale tekenlimiet is 250.
Hartelijk dank voor uw feedback.