Toegang aanvragen tot de Apple account van een overleden familielid

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een aanvraag indient voor toegang tot of verwijdering van de Apple ID en de bijbehorende gegevens van iemand die is overleden.

Elke dag gebruiken mensen over de hele wereld hun Apple apparaten en iCloud om belangrijke documenten, herinneringen en meer te bewaren. Bij Apple beschouwen we privacy als een basisrecht en onze gebruikers verwachten van ons dat wij hun gegevens te allen tijde privé en veilig bewaren. In het onverhoopte geval dat een klant overlijdt, biedt Apple de nabestaanden de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor toegang tot of verwijdering van de Apple ID en de gegevens die daarin zijn opgeslagen.

We kunnen mogelijk ook helpen bij het verwijderen van het activeringsslot van apparaten waarop de originele Apple ID van de overledene wordt gebruikt, maar hun iPhone, iPod of iPad moet worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen voordat het apparaat kan worden gebruikt met een andere Apple ID. Houd er rekening mee dat apparaten die zijn vergrendeld met een toegangscode, worden beveiligd met toegangscode-encryptie en dat Apple de toegangscodevergrendeling alleen kan verwijderen door het apparaat te wissen.

Om veiligheidsredenen kan Apple pas helpen met de account van een overledene nadat Apple bepaalde juridische documentatie heeft ontvangen en gecontroleerd. Meestal betreft dit een overlijdensakte,* en er kan ook een gerechtelijk bevel of andere documentatie vereist zijn. De vereisten kunnen verschillen per land of regio. We leven mee met de nabestaanden en proberen zoveel en zo snel mogelijk te helpen bij aanvragen.


Als je een toegangssleutel voor een erfeniscontact hebt

Vanaf iOS 15.2, iPadOS 15.2 en macOS 12.1 kunnen Apple gebruikers een erfeniscontact toevoegen voor hun Apple ID. Het toevoegen van een erfeniscontact is de eenvoudigste en veiligste manier om iemand die je vertrouwt na je overlijden toegang te geven tot de gegevens die je hebt opgeslagen in je Apple account.

Als je een erfeniscontact bent voor een familielid of vriend(in) die is overleden en je over de overlijdensakte en de unieke toegangssleutel beschikt die door de overledene is aangemaakt toen deze je als erfeniscontact opgaf, kun je een aanvraag indienen vanaf je apparaat* of op de pagina Digitale erfenis - Verzoek toegang.

Ook als je geen toegangssleutel van een erfeniscontact hebt, kun je met de onderstaande opties toegang aanvragen tot een account of vragen om een account te verwijderen.

Als je op je apparaat een erfeniscontact wilt toevoegen, een toegangssleutel voor erfeniscontacten wilt opslaan of een erfeniscontactaanvraag wilt doen, heb je een apparaat met iOS 15.2, iPadOS 15.2 of macOS 12.1 of nieuwer nodig.

Als je een Apple ID permanent wilt verwijderen

Als je een aanvraag wilt indienen om de Apple ID en de bijbehorende gegevens van een overledene permanent te verwijderen, hebt je je eigen Apple ID, de Apple ID van de account die je wilt verwijderen en de vereiste juridische documentatie voor je land of regio nodig.

Je kunt een aanvraag voor het verwijderen van de Apple ID van een overleden persoon indienen op de pagina Digitale nalatenschap - Verwijder Apple ID.

Als je niet zeker weet of het e-mailadres dat je hebt voor de overleden persoon aan een Apple ID is gekoppeld, kun je iforgot.apple.com gebruiken om dit te controleren. Als je zelf geen Apple ID hebt, kun je een Apple ID aanmaken.

Toegang aanvragen met een gerechtelijk beval of andere juridische documentatie

In de VS en andere landen en regio's kun je een aanvraag indienen voor toegang tot de Apple ID en gegevens van een overleden persoon met een gerechtelijk bevel waarin je wordt genoemd als de rechtmatige erfgenaam van de persoonlijke gegevens van je dierbare. In sommige rechtsgebieden, zoals Frankrijk, Duitsland, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, wordt in plaats van een gerechtelijk bevel andere documentatie en een andere procedure gebruikt.

Indien van toepassing, moet het gerechtelijk bevel de volgende informatie bevatten:

  • De naam en Apple ID van de overleden persoon.
  • De naam van de nabestaande die toegang aanvraagt tot het account van de overledene.
  • Dat de overledene de gebruiker was van alle accounts die zijn gekoppeld aan de Apple ID.
  • Dat de aanvrager de wettelijk persoonlijke vertegenwoordiger, agent of erfgenaam is van de overledene, wiens autorisatie 'rechtmatige instemming' behelst.
  • Dat Apple door de rechtbank wordt opgedragen te assisteren in het verlenen van toegang tot de gegevens van de overledene in de accounts van de overleden persoon. Het gerechtelijk bevel moet gericht zijn aan de relevante Apple entiteit

Wanneer je een gerechtelijk bevel hebt met deze informatie of indien je aanvullende hulp nodig hebt, neem dan contact op met Apple Support.


Over nalatenschapsplanning

We raden Apple gebruikers aan om een erfeniscontact voor hun Apple ID in te stellen of een nalatenschapsverklaring aan hun testament toe te voegen waarin de persoonlijke gegevens zijn opgenomen die ze op hun apparaten en in iCloud bewaren.

Dit kan het proces voor het verkrijgen van een gerechtelijk bevel vereenvoudigen en vertraging en frustratie verminderen voor familieleden die een moeilijke tijd doormaken.


Meer informatie

 

* Documentatievereisten kunnen per land of regio verschillen. In Japan heb je bijvoorbeeld mogelijk een familiecertificaat nodig dat het overlijden van een accounthouder aangeeft in plaats van een overlijdensakte.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: