Migreren naar 'Apps en boeken' in Apple School Manager en Apple Business Manager

Raadpleeg de informatie hieronder voordat u accounts migreert naar 'Apps en boeken'.

Wat is nieuw

Met 'Apps en boeken' in Apple School Manager en Apple Business Manager kunt u de volgende functies gebruiken:

Niet-toegewezen licenties overzetten

Licenties delen

  • Deel licenties tussen kopers met toegang tot dezelfde locatie.

Vereenvoudigde aankoop

  • Zoek en koop materiaal rechtstreeks in het onderdeel 'Apps en boeken' van Apple School Manager en Apple Business Manager. U ziet alle licenties die voor uw locatie zijn aangeschaft of ernaar zijn overgezet op één plaats. Beheer uw VPP Credit (Volume Purchase Program) en werk de factuurgegevens bij in 'Instellingen'.

Uw organisatie voorbereiden op de migratie naar 'Apps en boeken'

Gebruik de onderstaande informatie om u op de migratie voor te bereiden.

Ondersteuning voor MDM (Mobile Device Management) voor 'Apps en boeken' controleren

Neem contact op met uw MDM-leverancier alvorens de migratie te starten om er zeker van te zijn dat de nieuwe functies van 'Apps en boeken' worden ondersteund.

VPP-kopers uitnodigen

Als u kopers met bestaande VPP-accounts hebt die geen deel uitmaken van Apple School Manager of Apple Business Manager, nodigt u ze uit om lid te worden van uw organisatie alvorens de migratie naar 'Apps en boeken' te starten.

Een enkele koper per locatie migreren

Migreer een enkele koper per unieke locatie om de migratie vlekkeloos te laten verlopen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Door de accounttoegang in Apple School Manager of Apple Business Manager te beperken tot de betreffende locatie van elke koper.
  • Door elke gebruiker door te verwijzen naar de specifieke locatie die ze moeten kiezen.

Als elke koper de migratie naar een unieke locatie uitvoert, worden alle licenties (zowel de toegewezen als de niet-toegewezen) verplaatst naar 'Apps en boeken'.

Als toegewezen licenties niet worden overgezet

In de volgende situaties worden alleen niet-toegewezen licenties naar een locatie verplaatst:

  • Licenties worden aangeschaft of overgezet naar een locatie voordat een koper naar de nieuwe locatie migreert.
  • Iemand downloadt de token van de locatie voordat de eerste gebruiker naar de locatie migreert.
  • Er wordt een nieuwe materiaalmanager aangemaakt in een locatie nadat een andere gebruiker zich inschrijft voor 'Apps en boeken'.
  • Meerdere kopers migreren naar dezelfde locatie.

Als toegewezen licenties niet worden overgezet, blijven ze gekoppeld aan de oude tokens van de koper en moeten ze naar MDM geüpload blijven samen met de locatietoken. Nadat u de toewijzing van een app aan de oude token ongedaan hebt gemaakt, kunt u de licenties overzetten naar een locatie in 'Instellingen' > 'Apps en boeken' in Apple School Manager of Apple Business Manager.

Eerste migratie

Alle licenties die tijdens de migratie worden verplaatst, worden gekoppeld aan de token van de nieuwe locatie waarnaar ze worden verplaatst. Alle toegewezen licenties die niet worden verplaatst tijdens de migratie, blijven gekoppeld aan de oude token van de koper. Alle tokens met gekoppelde licenties moeten naar MDM worden geüpload.

Tokens gebaseerd op locatie

'Apps en boeken' maakt gebruik van op locatie gebaseerde tokens. Alle licenties die worden aangeschaft voor een locatie of ernaar worden overgezet, worden gekoppeld aan de token van die locatie.* Oude tokens van de VPP-portal zijn op account gebaseerde tokens. Kopers hebben toegang tot tokens voor al hun locaties in het onderdeel 'Apps en boeken' in de instellingen van Apple School Manager of Apple Business Manager. Op locatie gebaseerde tokens kunnen door een enkele persoon naar MDM worden geüpload. Oude tokens zijn overbodig wanneer alle licenties naar een locatie zijn verplaatst. 

Alle VPP-kopers migreren

Wanneer u gereed bent om de migratie naar 'Apps en boeken' in Apple School Manager of Apple Business Manager uit te voeren, moeten alle kopers de migratie tegelijk uitvoeren. Elke koper moet diens eigen account migreren. Voer de migratie uit door op 'Aan de slag' in het onderdeel 'Apps en boeken' van Apple School Manager of Apple Business Manager te klikken en de juiste locatie voor de migratie te selecteren.

Wanneer alle kopers de migratie hebben uitgevoerd, kunt u de nieuwe functies ten volle benutten.

Als uw organisatie ervoor kiest om 'Apps en boeken' niet te gebruiken, kunnen VPP-kopers de oude VPP-portal blijven gebruiken op vpp.itunes.apple.com.

* Toegewezen boeklicenties kunnen niet worden verplaatst en blijven aan een gebruiker toegewezen.

Publicatiedatum: