Locatievoorzieningen en gps in- of uitschakelen op de iPhone, iPad of iPod touch

Lees hier hoe u Locatievoorzieningen en gps in- of uitschakelt voor afzonderlijke apps.

Apps toestemming geven om uw locatie te gebruiken

Sommige apps werken mogelijk alleen wanneer Locatievoorzieningen is ingeschakeld.1 Wanneer een app voor de eerste keer toegang nodig heeft tot informatie van Locatievoorzieningen, ontvangt u een melding waarin u om toestemming wordt gevraagd. Kies één van deze opties:

 • Tik op 'Sta toe' om de app toestemming te geven de informatie van Locatievoorzieningen te gebruiken wanneer dat nodig is. 
 • Tik op 'Sta niet toe' om toegang te weigeren.2
 • Tik op 'Vraag volgende keer of wanneer ik deel' om 'Bij gebruik van app', 'Sta één sessie toe’ of 'Sta niet toe' te kiezen.

iOS- en iPadOS-apparaten kunnen wifi en Bluetooth gebruiken om uw locatie te bepalen. Plaatsbepaling op basis van gps en mobiele netwerken is beschikbaar op de iPhone en de Wi-Fi + Cellular-modellen van de iPad.


 

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen voor bepaalde apps

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' > 'Locatievoorzieningen'.
 2. Zorg dat 'Locatievoorzieningen' is ingeschakeld.
 3. Scrol omlaag om de app te vinden.
 4. Tik op de app en selecteer een optie:
  • 'Nooit': blokkeert de toegang tot informatie van Locatievoorzieningen.
  • 'Vraag volgende keer of wanneer ik deel': u kunt 'Bij gebruik van app', 'Sta één sessie toe’ of 'Sta niet toe' kiezen.
  • 'Bij gebruik van app': verleent alleen toegang tot Locatievoorzieningen wanneer de app of een functie ervan zichtbaar is op het scherm.  Als een app is geconfigureerd als 'Bij gebruik van app', ziet u mogelijk dat de statusbalk blauw wordt en er een bericht wordt weergegeven dat een app actief gebruikmaakt van uw locatie.
  • 'Altijd': geeft toegang tot uw locatie, zelfs wanneer de app op de achtergrond wordt uitgevoerd.

Apps moeten hier uitleg geven over hoe uw locatiegegevens zullen worden gebruikt.  Sommige apps bieden mogelijk slechts twee opties.

 

Uw specifieke locatie delen

Met iOS 14 en iPadOS 14 kunnen sommige apps Exacte locatie gebruiken om naar uw specifieke locatie te gaan. Als u alleen uw geschatte locatie wilt delen, wat voldoende kan zijn voor een app die uw exacte locatie niet nodig heeft, schakelt u Exacte locatie uit. Dit doet u als volgt:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy en beveiliging' en schakel 'Locatievoorzieningen' in.
 2. Selecteer een app en schakel 'Exacte locatie' in of uit.

Lees meer over privacy en Locatievoorzieningen.

 1. Locatievoorzieningen maakt gebruik van gps en Bluetooth (indien beschikbaar), in combinatie met crowd-sourced wifihotspots en zendmasten, om de locatie van uw apparaat bij benadering te bepalen.
 2. Apps gebruiken uw locatie pas nadat ze om uw toestemming hebben gevraagd en u deze toestemming hebt verleend.
   
Publicatiedatum: