Uw 'Medische ID' instellen in de Gezondheid-app op de iPhone

Gebruik 'Medische ID' om uw belangrijke gezondheidsgegevens op te slaan. 'Medische ID' geeft eerste-hulpverleners toegang tot uw belangrijke medische gegevens vanaf het toegangsscherm, zonder dat zij uw toegangscode nodig hebben.

   

Uw 'Medische ID' geeft medische informatie over u die van belang kan zijn in een noodgeval, zoals allergieën en medische aandoeningen, alsook met wie contact moet worden opgenomen in een noodgeval. U kunt uw 'Medische ID' aanmaken in de Gezondheid-app waartoe u toegang hebt zonder uw iPhone te ontgrendelen.

     

 

Uw medische ID instellen

Om uw belangrijke gezondheidsgegevens toegankelijk te maken in een noodsituatie, kunt u uw 'Medische ID' instellen in de Gezondheid-app op de iPhone.

Maak uw 'Medische ID' aan:

 1. Open 'Gezondheid' en tik op 'Medische ID' > 'Wijzig'. 
 2. Voer uw contacten voor noodgevallen en gezondheidsgegevens, zoals geboortedatum, lengte en bloedgroep, in.
 3. Schakel 'Toon bij vergrendeling' in zodat uw medische ID op het toegangsscherm verschijnt. Bij een noodgeval hebben personen die u willen helpen dan de beschikking over belangrijke informatie zoals de contacten voor noodgevallen die u hebt ingevoerd.
 4. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

 

     

 

Een noodoproep plaatsen en een medische ID openen

Als een iPhone een medische ID heeft, kunt medische informatie voor noodgevallen inzien op het apparaat of de noodzakelijk contacten of hulpdiensten bellen. Open de Gezondheid-app en tik op 'Medische ID' om de medische ID te bekijken. Als u de iPhone vergrendeld is, volgt u deze stappen:

 1. Druk op de thuisknop.
 2. Tik op 'Noodgeval'.
 3. Op het scherm 'Noodoproep' kunt u bellen of tikken op 'Medische ID' om de belangrijke medische informatie voor noodgevallen op het apparaat in te zien.

 

     

 

U als orgaandonor aanmelden

In de Verenigde Staten kunt u zich in de Gezondheid-app onder 'Medische ID' aanmelden als orgaandonor. Volg deze stappen:

 1. Open 'Gezondheid' en tik op 'Medische ID'.
 2. Tik onder 'Orgaandonatie' op 'Registreer bij Donate Life'.
 3. Vul het registratieformulier in en tik vervolgens op 'Ga door' onder in het scherm.
 4. Bevestig uw registratie en tik vervolgens op 'Voltooi registratie bij Donate Life'.

U kunt op elk moment uw gegevens bij Donate Life bewerken. Open gewoon de Gezondheid-app, tik op 'Medische ID' en vervolgens op 'Wijzig' onder 'Orgaandonorregistratie'. Om uw registratie in te trekken, bladert u naar de onderkant van het scherm 'Wijzig' en tikt u op 'Verwijder mij'.

Ga voor informatie over het privacybeleid van Donate Life America naar hun website.

Meer informatie

De Gezondheid-app op een iPhone, iPad of iPod touch instellen en gebruiken om uw dagelijkse gezondheids- en fitnessactiviteiten bij te houden.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: