Een document in Pages ontwerpen

Schakel tussen documenttypen, verander marges, gebruik naast elkaar liggende pagina's en meer op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac, of online op iCloud.com.

MacBook Pro en iPad met hetzelfde Pages-document open

Documenten ontwerpen in Pages op iPhone of iPad

Als u een document wilt ontwerpen op uw iPhone of iPad, opent u het document en controleert u of u zich in de bewerkingsweergave bevindt.

Schakelen tussen tekstverwerking en paginalay-out

In tekstverwerkingsdocumenten loopt tekst over van de ene pagina naar de volgende. Dit is ideaal voor documenten zoals rapporten en brieven. In paginalay-outdocumenten kunt u objecten, zoals tekstvakken en afbeeldingen, naar wens ordenen. Dit is ideaal voor nieuwsbrieven en flyers. U kunt schakelen tussen deze twee documenttypen:

 1. Tik nadat u het document hebt geopend op de knop 'Meer'  en tik vervolgens op Document Setup ('Documentontwerp').
 2. Overschakelen naar een ander documenttype:
  • Als u vanuit een tekstverwerkingsdocument wilt overschakelen naar een document met paginalay-out, tikt u op 'Document' en schakelt u 'Hoofdtekst van document' uit. 
  • Schakel 'Hoofdtekst van document' in om over te schakelen van paginalay-out naar tekstverwerking.

De marges, de paginarichting en het papierformaat wijzigen

 1. Tik nadat u het document hebt geopend op de knop 'Meer'  en tik vervolgens op Document Setup ('Documentontwerp'). 
 2. Tik in een tekstverwerkingsdocument op 'Document'. Als u werkt aan een paginalay-outdocument, gaat u verder naar de volgende stap.
 3. Tik op 'Staand' of 'Liggend' om de paginarichting te wijzigen.
 4. Tik op een optie onder 'Papierformaat' om het papierformaat te wijzigen. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'Letter'. Als u een speciale maat wilt, tikt u op 'Aangepast', geeft u de afmetingen aan en tikt u op 'Gereed'.
 5. Tik op de knop 'Meer opties' om de marges van een tekstverwerkingsdocument aan te passen en versleep vervolgens de pijlen rond het hoofdtekstvak. U kunt de marges aan alle zijden van de pagina aanpassen.
 6. Als u klaar bent, tikt u op 'Gereed'.

In Documentontwerp kunt u ook verticale tekst instellen voor uw document en de achtergrond van uw document wijzigen.

Naast elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op de linker- en de rechterpagina's. Gebruik naast elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

 1. Tik nadat u het document hebt geopend op de knop 'Meer'  en tik vervolgens op Document Setup ('Documentontwerp').
 2. Tik in een tekstverwerkingsdocument op 'Document' en schakel vervolgens 'Naast elkaar liggende pagina's' in. Schakel in een paginalay-outdocument 'Naast elkaar liggende pagina's' in.
 3. U kunt verschillende kop- en voetteksten gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • Tik in een tekstverwerkingsdocument op de knop 'Meer' , tik op Document Setup ('Documentontwerp') en tik vervolgens op 'Sectie'. Schakel 'Links en rechts verschillen' in.
  • Tik in een paginalay-outdocument op de knop 'Meer' , tik op Document Setup ('Documentontwerp') en schakel 'Links en rechts verschillen' in (onder de knop 'Naast elkaar liggende pagina's').

U kunt naast elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina:

 • Tik op de iPhone op de knop 'Meer'  en schakel 'Weergave met twee pagina's' in of uit.
 • Tik op de iPad op de knop 'Weergaveopties'  en schakel 'Twee pagina's' in of uit.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt kop- en voetteksten toevoegen of verwijderen, in- of uitschakelen, er inhoud aan toevoegen en meer.


Documenten ontwerpen in Pages voor Mac

Pages voor Mac is een veelzijdige tekstverwerker die alles in zich heeft om prachtige, prettig leesbare documenten aan te maken en te wijzigen op uw Mac.

Schakelen tussen tekstverwerking en paginalay-out

In tekstverwerkingsdocumenten loopt tekst over van de ene pagina naar de volgende. Dit is ideaal voor documenten zoals rapporten en brieven. In paginalay-outdocumenten kunt u objecten zoals tekstvakken en afbeeldingen toevoegen die u naar wens kunt ordenen. Dit is ideaal voor nieuwsbrieven en flyers.

U kunt schakelen tussen deze twee documenttypen:

 • Om een tekstverwerkingsdocument te converteren naar een paginalay-outdocument, opent u het document en kiest u vervolgens 'Archief' > 'Zet om naar paginalay-out'.
 • Om een paginalay-outdocument te converteren naar een tekstverwerkingsdocument opent u het document en kiest u vervolgens 'Archief' > 'Zet om naar tekstverwerking'.

Het papierformaat, de paginarichting en de marges wijzigen

 1. Klik op de knop 'Document'  in de knoppenbalk en klik dan op 'Document'.
 2. Om het papierformaat aan te passen, klikt u op het venstermenu 'Papierformaat' bij 'Printer en papierformaat' en selecteert u een optie. Als u uw document wilt afdrukken op printerpapier van 8,5 x 11 inch, kiest u 'US Letter'. U kunt ook een aangepast papierformaat instellen.
 3. Als u de richting van de pagina wilt wijzigen, klikt u op de gewenste richting onder 'Paginarichting'.
 4. Als u de marges in een tekstverwerkingsdocument wilt wijzigen, klikt u in de sectie 'Documentmarges' op de pijlen of typt u waarden in de velden naast 'Boven', 'Onder', 'Links' en 'Rechts'. Bij de sjabloon 'Leeg' worden alle marges automatisch ingesteld op twee centimeter. Als u een andere sjabloon gebruikt, kunnen de marges verschillen.* 

* Als Japans, Chinees of Koreaans de primaire taal is voor uw apparaat of is toegevoegd als voorkeurstaal, kunt u ook verticale tekst voor uw document inschakelen.

Naast elkaar liggende pagina's gebruiken

U kunt uw document configureren als een paginacombinatie van twee pagina's. Documenten die zijn geconfigureerd als een paginacombinatie van twee pagina's, kunnen verschillende kopteksten, voetteksten en basisobjecten hebben op de linker- en de rechterpagina's. Gebruik naast elkaar liggende pagina's voor lay-outs van gedrukte boeken of voor dubbelzijdige documenten die u wilt afdrukken.

Leeg Pages-document open met 'Naast elkaar liggende pagina's' geselecteerd

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u op de knop 'Document'  en vervolgens op 'Document'. Klik in een paginalay-outdocument op de knop 'Document' .
 2. Selecteer 'Naast elkaar liggende pagina's'.
 3. Als u verschillende voetteksten wilt gebruiken op de linker- en de rechterpagina's:
  • In een tekstverwerkingsdocument klikt u op de knop 'Document' , selecteert u 'Sectie' en selecteert u vervolgens 'Linker- en rechterpagina verschillen'.
  • In een paginalay-outdocument klikt u op de knop 'Document'  en selecteert u daarna 'Linker- en rechterpagina verschillen'.

U kunt naast elkaar liggende pagina's bekijken als een paginacombinatie van twee pagina's of als één pagina. Klik op 'Zoom' en kies 'Twee pagina's' of 'Eén pagina'. Als u uw document weergeeft als een paginacombinatie van twee pagina's, kiest u 'Pas aan paginacombinatie aan' om de paginacombinatie van twee pagina's verticaal op het scherm te passen.

Werken met kop- en voetteksten

U kunt kop- en voetteksten toevoegen of verwijderen, in- of uitschakelen, er inhoud aan toevoegen en meer. Lees meer over het werken met kop- en voetteksten op de Mac.

Paginanummers toevoegen

Als u paginanummers op elke pagina op dezelfde positie wilt weergeven, zet u ze in de kop- of voettekst. U kunt paginanummers of het aantal pagina's toevoegen aan de kop- of voettekst van uw document door in het grijze tekstvak te klikken en vervolgens te klikken op 'Voeg in' > 'Paginanummer'.

Nadat u paginanummers hebt toegevoegd, kunt u het begingetal en de nummeringsstijl wijzigen:

 1. In een tekstverwerkingsdocument klikt u de knop 'Document'  en daarna op 'Sectie'. Klik in een paginalay-outdocument eerst in een leeg gebied op de pagina en vervolgens op de knop 'Opmaak'  om het infovenster 'Paginalay-out' weer te geven.
 2. Klik onder 'Paginanummering' op het venstermenu 'Notatie' om te kiezen uit cijfers, Romeinse cijfers, hoofdletters of kleine letters. 
 3. U kunt ook kiezen of u de nummering wilt laten doorlopen vanaf de vorige sectie of dat u wilt beginnen bij een bepaald nummer.
 4. Als u het aantal pagina's aan het document wilt toevoegen, klikt u in het tekstvak van de kop- of voettekst en kiest u 'Voeg in' > 'Aantal pagina's'.

Datums en tijden toevoegen

U kunt de datum aan elk onderdeel van uw document toevoegen door in uw tekst te klikken en vervolgens te kiezen voor 'Voeg in' > 'Datum en tijd'.

De datumnotatie die in Pages wordt gebruikt, is gebaseerd op de systeemvoorkeuren van de Mac. Lees meer over het aanpassen van de datum- en tijdnotatie.


Documenten ontwerpen in Pages voor iCloud

In Pages voor iCloud kunt u documenten online aanmaken en wijzigen. Pages voor iCloud heeft dezelfde opties voor documentontwerp als Pages voor Mac. De manier waarop u paginanummers toevoegt en naast elkaar liggende pagina's inschakelt in Pages voor iCloud verschilt echter enigszins.

Paginanummers toevoegen

U kunt overal in uw document paginanummers toevoegen door in de koptekst, de hoofdtekst of een tekstvak te klikken en vervolgens op de knop 'Voeg in'  te klikken.

Safari-browservenster op iCloud.com met een leeg document open en het menu 'Voeg toe' open met 'Paginanummer' geselecteerd

 • Als u het huidige paginanummer wilt invoegen, kiest u 'Paginanummer'.
 • Als u het totale aantal pagina's wilt invoegen, kiest u 'Aantal pagina's'.
 • Als u beide getallen in uw document wilt weergeven, selecteert u 'Paginanummer', typt u 'van' en voert u het aantal pagina's in.

Naast elkaar liggende pagina's in Pages voor iCloud gebruiken

U kunt naast elkaar liggende pagina's inschakelen in Pages voor iCloud om een document met dubbele pagina's aan te maken, maar u kunt de pagina's niet zij aan zij bekijken. Om naast elkaar liggende pagina's in te schakelen, klikt u op de knop 'Document'  en selecteert u 'Naast elkaar liggende pagina's'.

 


Meer informatie

Publicatiedatum: