Een document in Pages ontwerpen op iPhone, iPad of Mac

Om aan de slag te gaan met een document in Pages, kunt u kiezen wat voor soort document u wilt aanmaken, de marges wijzigen, wijzigen hoe uw tekst eruitziet, en paginanummers en andere inhoud toevoegen aan kop- en voetteksten.

MacBook Pro en iPad Pro waarop hetzelfde Pages-document is geopend 

Een documenttype kiezen

Uw Pages-document kan een tekstverwerkingsdocument of een paginalay-outdocument zijn. Bepaal welk type document u wilt aanmaken op basis van het type inhoud dat u aanmaakt.

Lees hoe u een documenttype kiest


Het paginaformaat, de paginarichting en de marges wijzigen

Nadat u een documenttype hebt gekozen, kunt u een paginaformaat kiezen, de staande of liggende paginarichting kiezen en de marges voor uw document instellen.

Lees hoe u een paginaformaat en paginarichting kiest en hoe u marges instelt voor uw document


Wijzigen hoe tekst eruitziet

Wijzig de kleur, uitlijning en afstand van de tekst in uw document.

Lees hoe u tekst in uw document kunt aanpassen


Paginanummers en andere inhoud toevoegen aan kop- en voetteksten

U kunt inhoud zoals paginanummers en tekst toevoegen aan kop- en voetteksten, en wijzigen hoe de tekst in kopteksten en de inhoud eruitziet.

Lees hoe u kop- en voetteksten gebruikt

Publicatiedatum: