De instellingen voor audio en meldingen op uw Apple Watch wijzigen

Het volume instellen, het geluid van de Watch uitschakelen en 'Niet storen' inschakelen. En de intensiteit van tikken en trillingen wijzigen die uw Apple Watch gebruikt voor waarschuwingen en meldingen. 

Het volume harder of zachter zetten

 1. Ga op de Apple Watch naar 'Instellingen'.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'.
 3. Tik op de volume-omlaagknop verlaag om het volume te verlagen of tik op de volume-omhoogknop  verhoog om het te verhogen. U kunt ook tikken op de schuifknop en de Digital Crown draaien.

Meldingen en waarschuwingen aanpassen

Lees hoe u uw meldingen en waarschuwingen kunt beheren. U kunt veranderen wanneer en hoe u meldingen binnenkrijgt en hoe hard een melding klinkt, maar u kunt de toon van de melding niet veranderen. 

Voelbare waarschuwingen beheren

 1. Open de app Instellingen. 
 2. Scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'.
 3. Schakel voelbare waarschuwingen in of uit.
 4. Tik op 'Prominent' om de voelbare waarschuwingen extra te benadrukken. Deze functie voegt nog een voelbare tik toe als voorafgaande melding van sommige andere voelbare waarschuwingen. 

U kunt ook de instellingen voor specifieke apps wijzigen vanaf uw iPhone. Open de Apple Watch-app op de iPhone, ga naar de tab 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Als u de Apple Watch draagt en geen tik voelt wanneer u de schuifknop versleept, neemt u contact op met Apple Support. Voor het beste voelbare resultaat moet de achterzijde van de Apple Watch uw huid aanraken. De Watch moet nauwsluitend maar comfortabel zitten

Voelbare tikken in- of uitschakelen voor de Digital Crown.

 1. Ga op de Apple Watch naar 'Instellingen'.
 2. Tik op 'Horen en voelen' en schakel Haptic Crown in of uit.

De Haptic Crown is alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 4 of hoger.

'Voelbare tijd' inschakelen

Uw Apple Watch kan met verschillende intervallen geluid maken, wat het eenvoudiger maakt om de tijd bij te houden zonder te kijken.

 1. Open de Instellingen-app.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Toegankelijkheid'.
 3. Scrol omlaag en tik op 'Buisklokken'.
 4. Schakel 'Buisklokken' in.
 5. Tik op 'Schema' en stel de buisklokken zo in dat ze om het uur, of om de 30 of 15 minuten worden afgespeeld.
 6. Tik op 'Geluiden' en verander het geluid in 'Vogels' of 'Klokken'.

U kunt deze instellingen ook aanpassen via uw iPhone. Open de Apple Watch-app op uw iPhone, tik op 'Toegankelijkheid' en tik op 'Buisklokken'.

Het geluid van de Apple Watch uitschakelen

 1. Houd uw vinger op de onderkant van de wijzerplaat. Wacht tot het bedieningspaneel wordt weergegeven en veeg dan omhoog.
 2. Tik op de knop 'Stille modus' symbool 'Stille modus'. Hiermee wordt de stille modus ingeschakeld. U kunt nog wel voelbare tikken ontvangen. 

Als u een waarschuwing of melding wilt stilhouden wanneer deze klinkt, laat u uw handpalm minimaal drie seconden op het beeldscherm rusten of tot u een tikje voelt. Als dat niet werkt, kijkt u of de instelling 'Bedek voor stilhouden' is ingeschakeld. Open de Apple Watch-app op uw iPhone en ga naar de tab 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

'Niet storen' inschakelen

 1. Houd uw vinger op de onderkant van de wijzerplaat. Wacht tot het bedieningspaneel wordt weergegeven en veeg dan omhoog.
 2. Tik op de knop 'Niet storen' niet storen-symbool en kies vervolgens een optie. U kunt 'Niet storen' handmatig uitschakelen of het instellen voor een bepaalde periode, zodat het automatisch wordt uitgeschakeld. 

Door het inschakelen van 'Niet storen' is er bij gesprekken en meldingen (behalve wekkers) geen geluid en licht het scherm ook niet op. Als het symbool 'Niet storen' is ingeschakeld, wordt het niet storen-symbool of de paarse maansikkel bovenaan het scherm weergegeven.

De instellingen wijzigen vanaf uw iPhone

Open de Apple Watch-app op de iPhone, ga naar de tab 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Publicatiedatum: