De instellingen voor audio en meldingen op uw Apple Watch wijzigen

Lees hier hoe u het volume van uw Watch instelt, de geluiden op uw Watch uitzet of 'Niet storen' inschakelt. U kunt ook instellen hoe krachtig de tikken en trillingen zijn die uw Apple Watch gebruikt voor waarschuwingen en meldingen. 

Het volume van uw Apple Watch hoger of lager zetten

 1. Ga op uw Apple Watch naar 'Instellingen'.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'.
 3. Tik op de volume-omlaagknop verlagen om het volume te verlagen of tik op de volume-omhoogknop  om het volume te verhogen. U kunt ook tikken op de schuifknop en de Digital Crown draaien.
  Apple Watch met scherm 'Horen en voelen' in Instellingen

De geluiden op uw Apple Watch uitzetten

 1. Houd uw vinger op de onderkant van de wijzerplaat. Wacht tot het bedieningspaneel wordt weergegeven en veeg dan omhoog.
 2. Tik op de knop 'Stille modus' symbool 'Stille modus'. Hiermee wordt de stille modus ingeschakeld. U kunt nog wel voelbare tikken ontvangen.
  Apple Watch met de knop 'Geluid uit' in het bedieningspaneel

Als u een waarschuwing of melding wilt stilhouden wanneer deze klinkt, laat u uw handpalm minimaal drie seconden op het beeldscherm rusten of tot u een tikje voelt. Als dat niet werkt, kijkt u of de instelling 'Bedek voor stilhouden' is ingeschakeld. Open de Apple Watch-app op uw iPhone en ga naar het tabblad 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Meldingen en waarschuwingen aanpassen

Lees hoe u uw meldingen en waarschuwingen kunt beheren. U kunt veranderen wanneer en hoe u meldingen binnenkrijgt en hoe hard een melding klinkt, maar u kunt de toon van de melding niet veranderen.

Voelbare meldingen op Apple Watch beheren

 1. Open de app Instellingen. 
 2. Scrol omlaag en tik op 'Horen en voelen'.
 3. Schakel 'Voelbare meldingen' in of uit.
  Apple Watch met scherm 'Horen en voelen' in Instellingen
 4. Tik op 'Prominent' om de voelbare meldingen extra te benadrukken. Deze functie voegt nog een voelbare tik toe als voorafgaande melding van sommige andere voelbare meldingen. 

U kunt ook de instellingen voor specifieke apps wijzigen vanaf uw iPhone. Open de Apple Watch-app op uw iPhone, ga naar het tabblad 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Als u de Apple Watch draagt en geen tik voelt wanneer u de schuifknop versleept, neemt u contact op met Apple Support. Voor het beste voelbare resultaat moet de achterzijde van de Apple Watch uw huid aanraken. De Watch moet nauwsluitend maar comfortabel zitten

Voelbare signalen voor de Digital Crown van de Apple Watch in- of uitschakelen

 1. Ga op uw Apple Watch naar 'Instellingen'.
 2. Tik op 'Horen en voelen' en schakel 'Voelbare signalen via Crown' in of uit.
  Apple Watch met de instellingen 'Voelbare signalen via Crown' en 'Voelbare systeemsignalen' op het scherm 'Horen en voelen' in Instellingen

Haptische signalen via de Digital Crown zijn alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Geluiden voor 'Voelbare tijd' inschakelen

Uw Apple Watch kan met verschillende intervallen geluid maken, wat het eenvoudiger maakt om de tijd bij te houden zonder te kijken.

 1. Open de Instellingen-app.
 2. Scrol omlaag en tik op 'Toegankelijkheid'.
 3. Scrol omlaag en tik op 'Buisklokken'.
 4. Schakel 'Buisklokken' in.
 5. Tik op 'Schema' en stel de buisklokken zo in dat ze om het uur, of om de 30 of 15 minuten worden afgespeeld.
 6. Tik op 'Geluiden' en verander het geluid in 'Vogels' of 'Klokken'.

U kunt deze instellingen ook aanpassen via uw iPhone. Op uw iPhone opent u de Apple Watch-app, gaat u naar het tabblad 'Mijn Watch', tikt u op 'Toegankelijkheid' en tikt u op 'Buisklokken'.

'Niet storen' inschakelen op uw Apple Watch

 1. Houd uw vinger op de onderkant van de wijzerplaat. Wacht tot het bedieningspaneel wordt weergegeven en veeg dan omhoog.
 2. Tik op de knop 'Niet storen' niet storen-symbool en kies vervolgens een optie. U kunt 'Niet storen' handmatig uitschakelen of het instellen voor een bepaalde periode, zodat het automatisch wordt uitgeschakeld.
  Apple Watch met opties voor 'Niet storen'

Door 'Niet storen' in te schakelen, klinkt er geen geluid bij gesprekken en meldingen (behalve wekkers) en licht het scherm ook niet op. Als het symbool 'Niet storen' is ingeschakeld, wordt niet storen-symbool of paarse maansikkel bovenaan het scherm weergegeven.

De instellingen wijzigen vanaf uw iPhone

Open de Apple Watch-app op uw iPhone, ga naar het tabblad 'Mijn Watch' en tik op 'Horen en voelen'.

Publicatiedatum: