Hulp bij het gebruik van Outlook met iCloud voor Windows

Probeer deze stappen als u hulp nodig hebt bij iCloud Mail, iCloud-contacten of iCloud-agenda's in Outlook en lees hier meer over de iCloud-functies die verschillend werken op een Apple apparaat en in Outlook.

Voordat u begint: 

Als u geen apparaten hebt die kunnen worden bijgewerkt naar iOS 9 of OS X El Capitan, kunt u in plaats daarvan twee-staps-verificatie instellen.

Dubbele agenda's oplossen

Controleer de internetverbinding

 1. Probeer apple.com/nl te openen. Als u geen verbinding kunt maken, worden de iCloud-agenda's, -contacten of -herinneringen niet bijgewerkt in Outlook. U moet hulp vragen om problemen met de internetverbinding op te lossen.
 2. Probeer een veilige website op de pc te openen. Als u een foutbericht zoals 'Er heeft een time-out plaatsgevonden voor de verbinding' ziet, moet u contact opnemen met de internetaanbieder voor hulp.

Controleer de instellingen voor het inloggen

Als u meerdere Apple ID's hebt die u voor uw iCloud-accounts gebruikt, bent u mogelijk met een andere account dan op uw andere apparaten ingelogd bij iCloud voor Windows. Open iCloud voor Windows en vergelijk met uw andere apparaten om dit te controleren.

Outlook vernieuwen

Klik in Outlook op 'Vernieuwen' als u recent wijzigingen hebt aangebracht in Outlook die niet worden bijgewerkt op uw andere apparaten of als wijzigingen op uw andere apparaten niet worden bijgewerkt in Outlook. 

Als de geïnstalleerde versie van Outlook niet wordt ondersteund

Als u een foutmelding krijgt waarin staat dat de geïnstalleerde versie van Outlook niet wordt ondersteund door iCloud, verwijdert u de versie van Office die u uit de Microsoft Store hebt gedownload. Vervolgens volgt u deze stappen om Office 365 te installeren.

Als de optie 'Mail' in de iCloud voor Windows-account in het grijs wordt weergegeven

Voordat u van iCloud Mail gebruik kunt maken, is het nodig dat u een @icloud.com-e-mailadres aanmaakt. Als u bij het instellen van de iCloud-account geen iCloud Mail-account hebt ingesteld, wordt de optie 'Mail' in uw iCloud voor Windows-account mogelijk in het grijs weergegeven. 

Om de optie 'Mail' beschikbaar te maken, stelt u een @icloud.com-e-mailadres in, sluit u iCloud voor Windows en opent u deze opnieuw. Als u de optie 'Mail' nog steeds niet ziet, logt u uit en opnieuw in bij iCloud voor Windows.

Mail

Krijg hulp bij het instellen van iCloud Mail en het verzenden van e-mails.

Als e-mails in de postbus Uitgaand blijven staan

Als u ziet dat een e-mail in de postbus Uitgaand blijft staan, volgt u deze stappen:

 1. Verplaats het bericht van de postbus Uitgaand naar de map 'Concepten' of verwijder het.
 2. Open het bericht in de map 'Concepten' of 'Verwijderde onderdelen' en klik nogmaals op 'Stuur'.

Als u Mail niet kunt instellen met iCloud voor Windows

U moet een @icloud.com-e-mailadres instellen om iCloud Mail te kunnen gebruiken. Als u bij het instellen van de iCloud-account geen iCloud Mail-account hebt ingesteld, wordt de optie 'Mail' in uw iCloud voor Windows-account mogelijk in het grijs weergegeven. Nadat u een @icloud.com-e-mailadres hebt ingesteld, kunt u de optie 'Mail' beschikbaar maken door iCloud voor Windows te sluiten en opnieuw te openen. Als u de optie 'Mail' nog steeds niet ziet, logt u uit en opnieuw in bij iCloud voor Windows.

Als u geen e-mails kunt versturen of ontvangen

Als u geen berichten met uw iCloud-e-mailadres kunt versturen of ontvangen, volgt u deze stappen:

 1. Zorg ervoor dat u e-mails kunt versturen en ontvangen via iCloud.com en uw iOS-apparaat.
 2. Sluit Outlook.
 3. Log uit bij iCloud voor Windows en log opnieuw in.
 4. Start Outlook opnieuw.

Als u nog steeds geen e-mails kunt versturen of ontvangen, kunt u meer hulp vragen voor Outlook of contact met ons opnemen

Als e-mails niet tussen apparaten worden gesynchroniseerd

Als u merkt dat u e-mails in de postbus Inkomend op al uw apparaten moet wissen, worden uw e-mails mogelijk niet gesynchroniseerd tussen uw iOS-apparaat en iCloud voor Windows. Volg deze stappen om uw apparaten te synchroniseren:

 1. Open iCloud voor Windows.
 2. Maak de selectie van Mail ongedaan.
 3. Klik op 'Toepassen'.
 4. Selecteer 'Mail' opnieuw.
 5. Klik op 'Toepassen'.
 6. Log uit bij iCloud voor Windows en log opnieuw in.

Als de apparaten nog steeds niet worden gesynchroniseerd, vindt u hier meer informatie

Als u iCloud als standaardaccount voor het versturen van e-mails wilt instellen

U kunt de instellingen in Outlook wijzigen zodat e-mails automatisch vanaf de iCloud-account worden verzonden. Volg de deze stappen in Outlook 2010 of hoger om van iCloud uw standaardaccount te maken:

 1. Ga naar 'Bestand' > 'Accountinstellingen'.
 2. Klik op 'Accountinstellingen' op het tabblad 'Info'.
 3. Kies uw iCloud-account in de lijst en klik op 'Als standaard instellen'. Als u niet kunt klikken op 'Als standaard instellen', is de iCloud-account al ingesteld als standaardaccount.

Agenda, Contacten en Herinneringen

Als u hulp nodig hebt bij Agenda, Contacten en Herinneringen met iCloud voor Windows, probeert u deze stappen. 

Wanneer u iCloud-herinneringen op uw Windows-pc opent, worden deze 'Taken' genoemd en verschijnen deze in het onderdeel 'Taken'.

iCloud-agenda, -contacten en -herinneringen uit- en weer inschakelen

 1. Sluit Outlook.
 2. Open iCloud voor Windows.
 3. Maak de selectie van het aankruisvak 'Mail, contacten, agenda's en taken' ongedaan en klik op 'Toepassen'.
 4. Wacht een paar seconden, selecteer 'Mail, contacten, agenda's en taken' en klik op 'Toepassen'.
 5. Open Outlook.

Controleren of de iCloud Outlook-invoegtoepassing is ingeschakeld

De iCloud Outlook-invoegtoepassing zet uw materiaal over tussen iCloud en Outlook. Volg de deze stappen in Outlook 2010 en hoger om de invoegtoepassing te controleren en deze in te schakelen:

 1. Selecteer het menu 'Bestand'.
 2. Klik in het linkerpaneel op 'Opties'.
 3. Klik op 'Invoegtoepassingen' in het linkerpaneel van het venster 'Opties voor Outlook'.
 4. Bekijk bij 'Actieve invoegtoepassingen voor toepassingen' de lijst met invoegtoepassingen. Als de invoegtoepassing van iCloud in de lijst van inactieve of uitschakelde invoegtoepassingen staat, controleer dan of COM-invoegtoepassingen is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst naast 'Beheren' onder in het venster. Klik vervolgens op 'Ga'.
 5. Schakel het aankruisvak 'iCloud Outlook-invoegtoepassing' in en klik vervolgens op 'OK'.
 6. Start Outlook opnieuw.

Ervoor zorgen dat iCloud niet als standaardaccount is ingesteld in 'Gegevensbestanden'

Wanneer iCloud als standaardaccount in 'Gegevensbestanden' is ingesteld, worden de gegevens niet gesynchroniseerd tussen uw apparaten. 

 1. Selecteer Bestand > Info > Accountinstellingen > Gegevensbestanden. 
 2. Selecteer een andere account als iCloud als standaardaccount in de kolom 'Opmerkingen' verschijnt.
 3. Klik op 'Als standaard instellen'.

Start de computer opnieuw op

Schakel de computer uit en opnieuw in.

iCloud-functies die anders werken in Outlook

Sommige iCloud-functies in Outlook werken anders dan op een Apple apparaat. Hier vindt u enkele tips voor het gebruik van Outlook met iCloud voor Windows. 

Mail en notities

 • Mappen met VIP-zenders zijn niet beschikbaar in Outlook.
 • Alle regels die u voor e-mails in Outlook aanmaakt, zijn niet beschikbaar in de e-mailprogramma's voor uw andere apparaten of op iCloud.com.
 • Handtekeningen worden lokaal op het apparaat bewaard. U ziet de handtekeningen die u in Outlook aanmaakt niet op uw andere apparaten.

Notities is geen afzonderlijk programma. Uw notities worden in een e-mailmap bewaard. 

 • In deze map vindt u de notities die u op uw andere apparaten aanmaakt.
 • Notities die u in deze map plaatst vanaf Outlook, verschijnen niet op uw andere apparaten maar u ziet deze wel op alle andere computers met Outlook en iCloud voor Windows wanneer u met dezelfde Apple ID bent ingelogd.
 • U kunt notities in deze map verwijderen en deze worden dan ook op uw andere apparaten verwijderd.

Contacten

 • Outlook importeert alleen de eerste contactpersoon uit een vCard-set. 
 • Als u een vCard-set aan Outlook wilt toevoegen, importeert u de set rechtstreeks in iCloud.com of Contacten in macOS. We bundelen de gehele set voor u en voegen deze afzonderlijk toe aan Contacten. 

Agenda's

 • Wanneer u agendabijlagen aan een vermelding in Agenda in Outlook toevoegt, ziet u deze niet in Agenda voor iOS of Agenda voor macOS (en andersom).

Herinneringen (Taken)

Net zoals bij agenda's en contacten moet u de herinneringen invoeren in het onderdeel 'iCloud' van Taken in Outlook. Als u de taken niet in het onderdeel iCloud invoert, worden deze niet overgezet naar iCloud.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: