Een ISO-schijfkopie voor Boot Camp vanaf Windows-installatiemedia aanmaken

Als uw exemplaar van Windows als installatie-dvd of USB-stick is geleverd, moet u een ISO-schijfkopie van de installatiemedia maken om Windows te installeren via Boot Camp. Als u dat niet doet, krijgt u mogelijk het bericht ‘Druk op een toets’, of start uw Mac tijdens de installatie mogelijk niet op vanaf Windows.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De huidige versies van Windows zijn beschikbaar als downloadbare ISO-bestanden of als fysieke installatiemedia. Als uw exemplaar van Windows als installatie-dvd is geleverd, moet u mogelijk een ISO-schijfkopie van de installatiemedia aanmaken om Windows op de Mac te installeren.

Als uw exemplaar van Windows is geleverd op een USB-stick, raadpleegt u Windows 10 gebruiken op de Mac met Boot Camp voor meer informatie.

Een eigen ISO-schijfkopie aanmaken

Volg deze stappen om een ISO-kopie van uw Windows-dvd te maken:

  1. Start de Mac op vanaf OS X en plaats de installatie-dvd van Windows in een externe optische USB-schijfeenheid of sluit de Windows USB-stick aan op een USB-poort van de Mac.
  2. Wanneer de installatiemedia wordt geactiveerd in de Finder, opent u Schijfhulpprogramma in de map Hulpprogramma’s (selecteer Ga > Hulpprogramma’s).
  3. Selecteer de optische USB-schijfeenheid of de Windows-stick, zodat deze gemarkeerd wordt in het venster Schijfhulpprogramma.
  4. Selecteer Archief > Nieuwe schijfkopie en selecteer in het vervolgmenu de Windows-dvd of de USB-stick.
  5. Kies Dvd/cd-master in het menu Schijfkopiestructuur en kies Geen in het menu Codering.
  6. Geef het nieuwe bestand een naam en klik op Bewaar. Voer een beheerdersnaam en -wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven terwijl de schijfkopie wordt gemaakt (het maken van de schijfkopie kan enige tijd duren).
  7. Nadat het kopiëren is voltooid, verwijdert u de Windows-installatieschijf of de USB-stick. Als u een externe optische schijfeenheid gebruikt, koppelt u deze na het verwijderen van de schijf los van de USB-poort.
  8. Zoek in de Finder de schijfkopie die u net hebt aangemaakt. Klik er eenmaal op om deze te selecteren en druk vervolgens op de Enter- of Return-toets op het toetsenbord om de naam van het bestand te wijzigen. Wijzig de extensie van de schijfkopie van .cdr in .iso. Klik op ‘Gebruik .iso’ wanneer u wordt gevraagd deze wijziging te bevestigen.
    Waarschuwing waarin u wordt gevraagd of u zeker weet dat u de extensie wilt wijzigen

Controleren of het apparaat kan worden verwijderd

Wanneer u een ISO-schijfkopie aanmaakt of besturingsbestanden naar een USB-stick kopieert, zorgt u ervoor dat het gebruikte apparaat als verwijderbare schijf werkt. Sommige apparaten worden als vaste opslagapparaten geactiveerd en kunnen niet worden verwijderd. 

Sluit de stick of SD-kaart aan en probeer deze dan vanuit de Finder te verwijderen. Als u in de navigatiekolom van de Finder geen optie ziet om de schijf te verwijderen, kan dit apparaat niet worden gebruikt om Windows te installeren.

Boot Camp gebruiken om Windows vanaf het ISO-bestand te installeren

Nadat u het ISO-bestand hebt aangemaakt, gebruikt u Boot Camp-assistent om Windows op de Mac te installeren.

Tijdens de installatie ziet u mogelijk een scherm waarin wordt gevraagd welke taken u wilt uitvoeren.

Zorg ervoor dat alle drie taken geselecteerd zijn:

✓ Maak een installatieschijf voor Windows 8 of hoger aan
✓ Download de meest recente Windows-ondersteuningssoftware van Apple
✓ Installeer Windows 8 of hoger

Wanneer u op ‘Ga door’ klikt, vraagt Boot Camp-assistent u om het ISO-bestand op te zoeken dat u hebt aangemaakt. Selecteer het en klik op OK om de installatie van Windows te starten.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: