Windows installeren op uw Mac met Boot Camp

Met Boot Camp kunt u Microsoft Windows installeren op een Mac. Na de installatie kunt u de Mac herstarten om over te schakelen van macOS naar Windows of andersom.

Boot Camp-assistent op MacBook Pro

Voordat u begint

Controleer of u hebt wat u nodig hebt:

 • Voldoende vrije ruimte om een Boot Camp-schijfpartitie* te maken met een minimale grootte van 64 GB. 128 GB wordt aanbevolen voor de beste ervaring.
 • Een extern toetsenbord en een muis of trackpad (als u een Mac-desktopcomputer gebruikt).
 • Een lege USB 2-stick van 16 GB of meer. Als u een van deze Mac-modellen hebt, hebt u geen USB-stick nodig.

* Op Mac-computers met schijven die zijn geformatteerd als APFS, vereist Boot Camp een partitie in plaats van een volume.

1. Controleer of uw Mac Windows 10 ondersteunt

Deze Mac-modellen ondersteunen de 64-bitversie van Windows 10 Home of Pro-editie geïnstalleerd met Boot Camp. Gebruik Over deze Mac om te weten te komen welke Mac u hebt en kijk of deze op deze lijst staat:

 • MacBook Pro (2012 en nieuwer)
 • MacBook Air (2012 en nieuwer)
 • MacBook (2015 en nieuwer)
 • iMac Pro (2017)
 • iMac (2012 en nieuwer)*
 • Mac mini (2012 en nieuwer)
 • Mac mini Server (eind 2012)
 • Mac Pro (eind 2013)

* Meer informatie over het installeren van Windows en macOS Mojave op een iMac (27 inch, eind 2012), iMac (27 inch, eind 2013) of iMac (Retina 5K, 27 inch, eind 2014) geconfigureerd met harde schijven van 3TB.
 

2. Maak een Windows-schijfkopie

U heeft een Microsoft Windows-schijfkopie (ISO) of installatiemedia met een 64-bitversie van Microsoft Windows 10 Home of Pro-editie nodig. Als u Windows voor de eerste keer installeert, gebruik dan een volledige versie, geen upgrade.

Wanneer u Windows koopt, wordt het geleverd in de vorm van een downloadbaar schijfkopiebestand (ISO), een installatieschijf of een USB-stick. Als u Windows downloadt, zorg er dan voor dat u dat alleen doet vanaf de Microsoft-downloadpagina. Als u een exemplaar van Windows op dvd hebt, moet u wellicht een schijfkopie ervan maken zodat het werkt met Boot Camp. Als de Windows-versie op een USB-stick is geleverd, kunt u een ISO-bestand downloaden van Microsoft.
 

3. Boot Camp-assistent openen

Boot Camp-assistent begeleidt u bij de installatie van Windows op een Mac. Open deze app in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Volg daarna de instructies op uw scherm om de opstartschijf opnieuw te partitioneren en de benodigde softwarebesturingsbestanden voor Windows te downloaden.

Sluit een lege USB 2-stick aan als daar tijdens de installatie om wordt gevraagd.
 

4. De Windows-partitie formatteren

Wanneer u de assistent hebt voltooid, wordt de Mac opnieuw opgestart met het Windows-installatieprogramma. Als u een USB-stick of optische schijfeenheid gebruikt om Windows te installeren, wordt u gevraagd waar u Windows wilt installeren. Selecteer de BOOTCAMP-partitie en klikt op 'Formatteer'. Als u geen USB-stick of optische schijfeenheid gebruikt, wordt de correcte partitie automatisch voor u geselecteerd en geformatteerd. 
 

5. Windows en Windows-ondersteuningssoftware installeren

Ontkoppel alle externe apparaten, zoals beeldschermen en schijven, die niet nodig zijn tijdens de installatie. Volg dan de instructies op het scherm om Windows te installeren.

Nadat de installatie is voltooid, wordt uw Mac opgestart in Windows en wordt een installatieprogramma voor Windows-ondersteuningssoftware gestart. Als het welkomstscherm van het Boot Camp-installatieprogramma niet automatisch verschijnt, kunt u de Windows-ondersteuningssoftware handmatig installeren.
 

6. Overschakelen tussen macOS en Windows

Nadat u zowel Windows als de Windows-ondersteuningssoftware hebt geïnstalleerd, kunt u met het Boot Camp-systeemvakpictogram teruggaan van Windows naar macOS. Selecteer het macOS-volume en start uw Mac vervolgens opnieuw op.

Als u van macOS naar Windows wilt overschakelen, gebruikt u het voorkeurenpaneel 'Opstartschijf' om het Boot Camp-volume te selecteren en start u uw Mac opnieuw op. U kunt ook de Option-toets ingedrukt houden nadat u uw Mac opnieuw hebt opgestart om te kiezen tussen macOS en Windows.
 

Meer informatie

Met OS X El Capitan 10.11 of hoger gebruiken de volgende modellen de interne schijf om de benodigde zaken voor het installeren van Windows tijdelijk te bewaren, en is er dus geen USB-stick nodig:

 • MacBook Pro (2015 en nieuwer)*
 • MacBook Air (2015 en nieuwer)*
 • MacBook (2015 en nieuwer)
 • iMac (2015 en nieuwer)
 • iMac Pro
 • Mac Pro (eind 2013)

Voor meer informatie over het gebruik van Windows op een Mac, klikt u op de knop 'Open Boot Camp Help' in Boot Camp-assistent. Hier kunt u ook nuttige informatie vinden:

* Deze Mac-modellen werden aangeboden met harde schijven van 128 GB als optie. Harde schijven van 256 GB of meer worden aanbevolen voor de beste ervaring.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: