Bluetooth: draadloze prestaties kunnen onbetrouwbaar zijn als externe USB 3.0-apparaten in de buurt zijn

Toetsenborden en muizen waarbij Bluetooth is ingeschakeld, worden mogelijk niet gekoppeld en dus niet verbonden of de audio van een oortelefoon of luidspreker waarbij Bluetooth is ingeschakeld kan traag zijn. Dit kan gebeuren wanneer bepaalde externe USB 3.0-apparaten zich te dicht bij uw Mac bevinden.

  • Probeer externe USB 3.0-apparaten verder van de computer en uw externe Bluetooth-apparaten te plaatsen. Als u bijvoorbeeld denkt dat een externe USB 3.0-harde schijf een probleem veroorzaakt, probeert u het apparaat verder weg van uw Mac te plaatsen of verplaatst u het naar de andere kant van uw Mac.
     
  • Zorg ervoor dat alle USB-kabels naar behoren zijn aangesloten. Beter afgeschermde USB 3.0-kabels zijn mogelijk ook nuttig.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: