Geavanceerde stappen voor het oplossen van problemen met de iTunes Store-verbinding

Lees hoe u kunt nagaan of het hosts-bestand, de configuratie van de firewall of iets anders de iTunes Store blokkeert.

Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom u geen toegang tot de iTunes Store krijgt, zoals:

 • Onjuiste instellingen voor datum en tijd
 • Geblokkeerde cookies
 • Geblokkeerde toegang tot servers en poorten van de iTunes Store
 • Vermeldingen in het hosts-bestand
 • Instellingen van de firewallsoftware
 • Een probleem met het Apple systeem
 • Een probleem tussen iTunes en beveiligingssoftware

Lees meer over mogelijke iTunes Store-fouten en wat u kunt doen als u geen verbinding kunt maken met de iTunes Store. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de informatie in die artikelen, kunt u de stappen hierna proberen.

Isoleer het probleem in Mac, iOS of Windows

 1. Controleer op iTunes Store-waarschuwingen.
 2. Open Mijn Apple ID en controleer of u kunt inloggen en uw Apple ID kunt beheren. Als dat niet het geval is, zijn de datum, tijd en tijdzone mogelijk verkeerd ingesteld. Probeer de stappen in het volgende gedeelte. Werkt u op een Mac en zijn deze instellingen correct, dan hebt u mogelijk cookies geblokkeerd die de iTunes Store nodig heeft.
 3. Test een ander netwerk. Als het probleem zich alleen voordoet op uw normale netwerk, moet u wellicht de systeembeheerder vragen om toegang tot iTunes Store-servers en -poorten te openen.

Als het probleem zich alleen voordoet op deze computer, dan kan het zijn dat het hosts-bestand iTunes blokkeert.

Controleer de datum- en tijdinstellingen in Mac, iOS of Windows

Als u uw Apple ID niet kunt beheren, controleer dan uw datum- en tijdinstellingen.

Mac

 1. Kies in het Apple-menu de optie 'Systeemvoorkeuren'.
 2. Klik in Systeemvoorkeuren op Datum en tijd.
 3. Selecteer 'Stel datum en tijd automatisch in' als deze optie nog niet is geselecteerd.
 4. Klik op het tabblad Tijdzone en pas de tijdzone aan uw huidige locatie aan.

iOS

Controleer of er op het apparaat een probleem is met datum en tijd.

Windows

 1. Open het configuratiescherm 'Datum en tijd'.

  Windows XP: klik op 'Start' > 'Uitvoeren' en typ 'timedate.cpl'.
  Windows Vista en 7: klik op het zoekvak van het Start-menu en typ 'timedate.cpl'.
  Windows 8: gebruik de charm 'Zoeken' rechtsboven om te zoeken naar 'timedate.cpl'.
  Windows 10: gebruik het zoekvak en typ 'timedate.cpl'.

 2. Controleer of de datum- en tijdinstellingen overeenkomen met de huidige datum en tijd en klik op 'OK'.

Als het hosts-bestand de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Verwijder of blokkeer vermeldingen in het hosts-bestand van de computer die de iTunes Store verstoren.

Mac

 1. Log in bij de Mac als beheerder.
 2. Open het hulpprogramma Terminal in Programma’s > Hulpprogramma’s.
 3. Wanneer Terminal is gestart, opent u het hosts-bestand. Typ dit commando en druk op Return:
  sudo nano /private/etc/hosts
 4. Typ uw beheerderswachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd. U kunt Terminal alleen gebruiken met een beheerderswachtwoord dat niet leeg is. Tijdens het typen van uw wachtwoord ziet u niets in het Terminal-venster staan. Typ gewoon het wachtwoord en druk op Return.
 5. Bewerk het hosts-bestand. Het hosts-bestand bevat commentaarregels (regels die beginnen met het symbool #) en standaardtoewijzingen van hostnamen (bijvoorbeeld: 127.0.0.1 – localhost). Gebruik de pijltoetsen om door het bestand te navigeren. Als u een vermelding met apple.com vindt, voegt u # en een spatie toe aan het begin van die regel. Als dit een werkcomputer is, wordt het hosts-bestand mogelijk gebruikt om lokale bronnen, zoals software-updates, door te sturen. Vraag indien nodig de supportafdeling om hulp.
 6. Druk op Control-O om het bestand te bewaren.
 7. Druk op Enter op de vermelding van de bestandsnaam en op Control-X om de editor te verlaten.

Als u nog steeds problemen hebt, gebruikt uw computer wellicht andere software die de verbinding beïnvloedt.

Windows

 1. Om eventuele problemen met het hosts-bestand te verhelpen, stelt u de standaardwaarden van het hosts-bestand opnieuw in. Systemen op het werk kunnen informatie plaatsen in het hosts-bestand. Voordat u het hosts-bestand weer instelt op de standaardwaarden, kunt u het beste de supportafdeling om hulp vragen.
 2. Herstart de computer en probeer verbinding te maken met de iTunes Store.

Als een softwarefirewall de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Als andere internetservices wel werken, of andere apparaten op het netwerk wel toegang hebben tot de iTunes Store, probeert u de volgende stappen.

Mac

 1. Kies in het Apple-menu de optie 'Systeemvoorkeuren'.
 2. Klik op 'Beveiliging en privacy'.
 3. Klik op het tabblad Firewall.
 4. Klik op 'Firewallopties'. iTunes is ondertekend door Apple en moet standaard zijn toegestaan. Als u niet kunt klikken op Firewallopties (als dit gedimd wordt weergegeven), klikt u op het hangslot linksonder en typt u uw beheerderswachtwoord. Als u iTunes aanpast, stuurt de OS X-firewall u wellicht herhaalde prompts.
 5. Als iTunes is toegestaan en het probleem houdt aan, schakelt u de OS X-firewall uit.

Als u de firewallinstellingen hebt gecontroleerd en het probleem houdt aan, controleer dan uw beveiligingssoftware van een andere fabrikant.

Windows

Controleer of de Windows-firewall iTunes blokkeert.

Als beveiligingssoftware de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Als de firewall van uw besturingssysteem iTunes toestaat, maar uw computer nog steeds geen verbinding krijgt met de iTunes Store, zijn er misschien problemen tussen iTunes en beveiligingssoftware van andere fabrikanten.

Meer informatie

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Apple voor support.

Dit document wordt bijgewerkt wanneer meer informatie beschikbaar is.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: