Geavanceerde stappen voor het oplossen van problemen met de iTunes Store-verbinding

Kom te weten of het hosts-bestand, de configuratie van de firewall of iets anders de iTunes Store blokkeert.

U hebt wellicht geen toegang tot de iTunes Store om verschillende redenen, zoals:

 • Onjuiste instellingen voor datum en tijd
 • Geblokkeerde cookies
 • Geblokkeerde toegang tot servers en poorten van de iTunes Store
 • Vermeldingen in het hosts-bestand
 • Instellingen van de firewallsoftware
 • Een probleem met het Apple-systeem
 • Een probleem tussen iTunes en beveiligingssoftware

Meer informatie over iTunes Store-fouten en wat u kunt doen als u geen verbinding kunt maken met de iTunes Store. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de informatie in die artikelen, kunt u de stappen hierna proberen.

Isoleer het probleem in Mac, Windows of iOS

 1. Controleer op iTunes Store-waarschuwingen.
 2. Open Mijn Apple ID en controleer of u kunt inloggen en uw Apple ID kunt beheren. Als dat niet het geval is, hebt u mogelijk verkeerde instellingen voor datum, tijd en tijdzone. Probeer de stappen in de volgende sectie. Als u een Mac gebruikt en die instellingen zijn correct, hebt u mogelijk cookies geblokkeerd die de iTunes Store nodig heeft.
 3. Test een ander netwerk. Als het probleem zich alleen voordoet op het gebruikelijke netwerk, moet u wellicht de systeembeheerder vragen om toegang tot iTunes Store-servers en -poorten te openen.

Als het probleem zich alleen voordoet op deze computer, blokkeert het hosts-bestand wellicht iTunes.

Controleer de datum- en tijdinstellingen in Mac, Windows of iOS

Als u uw Apple ID niet kunt beheren, controleer dan uw datum- en tijdinstellingen.

Windows

 1. Open het configuratiescherm Datum en tijd.

  Windows XP: klik op Start > Uitvoeren en typ timedate.cpl.
  Windows Vista en 7: klik op het zoekvak van het Start-menu en typ timedate.cpl.
  Windows 8: gebruik de charm Zoeken rechtsboven om te zoeken naar timedate.cpl.
  Windows 10: gebruik het zoekvak en typ timedate.cpl.

 2. Controleer of de datum- en tijdinstellingen overeenkomen met de huidige datum en tijd en klik op OK.

Mac

 1. Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren.
 2. Klik in Systeemvoorkeuren op Datum en tijd.
 3. Selecteer ‘Datum en tijd automatisch instellen’ als deze optie niet is geselecteerd.
 4. Klik op het tabblad Tijdzone en pas de tijdzone aan uw huidige locatie aan.

iOS

Controleer of uw apparaat een probleem heeft met de datum en tijd.

Als het hosts-bestand de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Verwijder of blokkeer vermeldingen in het hosts-bestand van de computer die de iTunes Store verstoren.

Windows

 1. Om eventuele problemen met het hosts-bestand te verwijderen, stelt u de standaardwaarden van het hosts-bestand opnieuw in. Systemen op het werk kunnen informatie plaatsen in het hosts-bestand. Voordat u het hosts-bestand weer instelt op de standaardwaarden, kunt u het beste het ondersteunend personeel om hulp vragen.
 2. Start de computer opnieuw op en probeer verbinding te maken met de iTunes Store.

Mac

 1. Log als beheerder in bij de Mac.
 2. Open het hulpprogramma Terminal in Programma’s > Hulpprogramma’s.
 3. Wanneer Terminal opent, opent u het hosts-bestand. Typ dit commando en druk op Return:
  sudo nano /private/etc/hosts
 4. Typ uw beheerderswachtwoord wanneer hierom wordt gevraagd. Terminal vereist een niet-leeg beheerderswachtwoord. Tijdens het typen van uw wachtwoord, ziet u niets in het Terminal-venster staan. Typ gewoon het wachtwoord en druk op Return.
 5. Bewerk het hosts-bestand. Het hosts-bestand bevat opmerkingen (regels die beginnen met het symbool #) en standaardtoewijzingen van hostnamen (bijvoorbeeld: 127.0.0.1 – localhost). Gebruik de pijltoetsen om door het bestand te navigeren. Als u een vermelding met apple.com vindt, voegt u # en een spatie toe aan het begin van die regel. Als dit een werkcomputer is, wordt het hosts-bestand mogelijk gebruikt om lokale bronnen, zoals software-updates, door te sturen. Vraag indien nodig het ondersteunend personeel om hulp.
   Terminal
 6. Druk op Control-o om het bestand op te slaan.
 7. Druk op Enter op de bestandsnaamprompt en op Control-x om de editor te verlaten.

Als u nog steeds problemen hebt, gebruikt uw computer wellicht andere software die de verbinding beïnvloedt.

Als een softwarefirewall de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Als andere internetservices werken, of andere apparaten op het netwerk toegang hebben tot de iTunes Store, probeert u dit:

Windows

Controleer of de firewall in Windows iTunes blokkeert.

Mac

 1. Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op Beveiliging en privacy.
 3. Klik op het tabblad Firewall.
 4. Klik op Firewallopties. iTunes is ondertekend door Apple en moet standaard zijn toegestaan. Als u niet kunt klikken op Firewallopties (wordt in het grijs weergegeven), klikt u op het hangslotje linksonder en typt u uw beheerderswachtwoord. Als u iTunes aanpast, stuurt de OS X-firewall u wellicht herhaalde prompts.
 5. Als iTunes is toegestaan en het probleem houdt aan, schakelt u de OS X-firewall uit.

Als u de firewallinstellingen hebt gecontroleerd en het probleem houdt aan, controleer dan de beveiligingssoftware van een andere fabrikant.

Als beveiligingssoftware de iTunes Store blokkeert in Mac of Windows

Als de firewall van het besturingssysteem iTunes toestaat, maar de computer heeft nog steeds geen toegang tot de iTunes Store, los dan de problemen tussen iTunes en de beveiligingssoftware op.

Learn more

If your issue still isn't fixed, contact Apple for support.

Dit document wordt bijgewerkt wanneer meer informatie beschikbaar is.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: