Een niet-reagerende DNS-server of een ongeldige DNS-configuratie kan leiden tot grote vertraging bij het laden van webpagina's

Als webpagina's niet zo snel worden geladen als u verwacht, is dit misschien te wijten aan de DNS-configuratie.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als er een probleem is met de DNS-configuratie, duurt het openen van een website via de DNS-naam, zoals www.apple.com, mogelijk langer dan via het IP-adres, zoals https://17.172.224.47. Hieronder worden twee mogelijke oorzaken van dit probleem beschreven.

DNS-configuratie

U raadpleegt mogelijk een DNS-server die niet reageert of uw DNS-configuratie is ongeldig. Een DNS-server zet een naam (bijvoorbeeld www.apple.com) om in een numeriek IP-adres (bijvoorbeeld 17.172.224.47). Als u het IP-adres gebruikt, komt de verbinding zonder vertraging tot stand, omdat er geen DNS-omzetting hoeft plaats te vinden. Hier volgen vier scenario's waarin het symptoom kan optreden:

  • U hebt twee of meer DNS-servers opgegeven in het voorkeurenpaneel 'Netwerk' (mogelijk hebt u daartoe instructies gekregen van een netwerkbeheerder of uw internetaanbieder), maar de eerste server op de lijst reageert niet. De vertraging ontstaat doordat de Mac wacht op antwoord van de eerste server en daarna pas de volgende DNS-server in de lijst probeert. Controleer of de adressen van de DNS-servers correct zijn ingevoerd. De prestaties kunnen beter worden als u de volgorde van de DNS-servers wijzigt. Als de netwerkbeheerder wil dat de primaire server wordt gebruikt, kunt u de oorspronkelijke volgorde herstellen nadat het probleem met de primaire server is opgelost.
  • Het netwerk is mogelijk ingesteld om automatisch te zoeken naar een DNS-voorziening, zonder dat het adres van de DNS-server handmatig ingevoerd hoeft te worden op de computer. Als u handmatig een onjuist of verouderd DNS-serveradres hebt ingevoerd, wacht de computer mogelijk op reactie van het onjuiste adres (tot er een zogenaamde 'time-out' optreedt) voordat er automatisch naar een DNS-voorziening wordt gezocht.
  • U hebt geen DNS-server opgegeven en uw netwerk biedt niet de mogelijkheid om er automatisch naar te zoeken. In dit scenario kunt u alleen verbinding maken via een IP-adres. Webpagina's worden helemaal niet geladen als er een DNS-naam wordt opgegeven.

Informeer bij uw netwerkbeheerder of internetaanbieder naar de juiste DNS gegevens. Als de internetaanbieder u slechts één DNS-adres geeft, zou u kunnen vragen om een tweede, voor het geval dat het eerste onbereikbaar wordt.

Als u weet wat de adressen zijn, kunt u de DNS-gegevens wijzigen aan de hand van deze stappen. Als u deze stappen hebt uitgevoerd terwijl er internettoepassingen geopend waren, moet u deze sluiten en weer openen om ze weer normaal te laten werken.

  1. Kies in het Apple-menu de optie 'Systeemvoorkeuren'. Klik vervolgens op 'Netwerk'.
  2. Selecteer de interface die u gebruikt voor uw internetverbinding, zoals 'Ethernet' of 'Wifi'.
  3. Klik op de knop 'Geavanceerd'.
  4. Klik op het tabblad 'DNS'.
  5. Klik in het gedeelte 'DNS-servers' op de knop '+' of '-' om een IP-adres van een DNS-server toe te voegen of te verwijderen. Als u meerdere DNS-servers hebt, kunt u de volgorde wijzigen door de IP-adressen naar de gewenste positie te slepen.

Wisselen van netwerk

Wanneer u op een notebook van netwerk wisselt, merkt u mogelijk een vertraging bij de eerstvolgende verbinding. Thuis gebruikt u op uw MacBook bijvoorbeeld wifi, maar wanneer u hem meeneemt naar het werk of naar school, gebruikt u een Ethernet-verbinding. De Mac gebruikt standaard één set internetvoorkeuren (een zogenaamde locatie) met de naam 'Automatisch'. Hierbij worden de netwerkinterfaces van de computer afgezocht totdat er een wordt gevonden met een internetverbinding. Er kan vertraging merkbaar zijn terwijl de computer uitzoekt op welk netwerk hij zit. U kunt vaststellen of dit het probleem is door bij wijze van test een locatie te maken met maar één netwerkinterface.

Als de problemen aanhouden nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, kunt u proberen om alle handmatig ingevoerde DNS-adressen in het voorkeurenpaneel 'Netwerk' te verwijderen. Selecteer het adres en klik op '-'. (Als het adres gedimd is, kunt u het niet verwijderen.)

Publicatiedatum: