Bellen via wifi

Met Bellen via wifi kunt u bellen via een wifiverbinding als u zich op een plek bevindt met slechte of geen mobiele dekking. Lees hier hoe u belt met Bellen via wifi.

Als u gebruik wilt maken van Bellen via wifi, hebt u een iPhone 5c of nieuwer nodig en moet uw mobiele aanbieder dit ondersteunen.

Bellen via wifi

Bellen via wifi vanaf de iPhone

Ga naar 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bellen via wifi' en schakel 'Bellen via wifi' in. Mogelijk moet u uw adres invoeren of bevestigen voor noodvoorzieningen.*

Als 'Bellen via wifi' beschikbaar is, ziet u 'Wifi' achter de naam van de aanbieder in de statusbalk. Uw oproepen gebruiken dan 'Bellen via wifi'.

*De iPhone gebruikt een mobiel netwerk voor noodoproepen wanneer er een beschikbaar is. Als u 'Bellen via wifi' hebt ingeschakeld en er geen mobiel netwerk beschikbaar is, kunnen noodoproepen gebruikmaken van 'Bellen via wifi'. De locatie van uw apparaat kan voor uw veiligheid bij noodoproepen worden gebruikt voor een snellere hulpverlening, ongeacht het feit of u 'Locatievoorzieningen' ingeschakeld hebt.

Een apparaat toevoegen

Zorg dat het apparaat dat u wilt gebruiken, is bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Voer vervolgens deze stappen uit:

Oproepen op andere apparaten

 1. Ga op de iPhone naar 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'Bellen via wifi' in. Schakel vervolgens 'Bel via andere apparaten' in.
 2. Tik op 'Bel via wifi op andere apparaten'. 
 3. Log op uw andere apparaten in bij iCloud en FaceTime met dezelfde Apple ID en hetzelfde wachtwoord als u op de iPhone gebruikt.
 4. Schakel 'Bellen via wifi' in:
  • Ga op een iPad of iPod touch naar 'Instellingen' > 'FaceTime' > 'Bellen vanaf iPhone' en tik op 'Werk bij naar bellen via wifi'.
  • Open op een Mac de app FaceTime en kies 'FaceTime' > 'Voorkeuren' > 'Instellingen' en selecteer 'Bellen vanaf iPhone' > 'Werk bij naar bellen via wifi'.
 5. Voer de zescijferige code in die op de iPhone wordt weergegeven en tik op 'Sta toe'.

Op een Apple Watch wordt 'Bellen via wifi' ingeschakeld als 'Bel via andere apparaten' wordt ingeschakeld.

controleer het volgende

Controleer het volgende als u een apparaat niet kunt toevoegen:

 • Controleer op uw iPhone of 'Bellen via wifi' en 'Bel via andere apparaten' ingeschakeld zijn en of het apparaat wordt vermeld onder 'Sta bellen toe via'.
 • Zorg dat u voor FaceTime en iCloud op de iPhone en op het andere apparaat dezelfde Apple ID gebruikt.

Bellen en gebeld worden via wifi vanaf een ander apparaat

Als uw mobiele aanbieder 'Bellen via wifi' ondersteunt op apparaten die verbonden zijn met iCloud, kunt u ook bellen en gebeld worden via wifi vanaf andere apparaten. 

'Bellen via wifi' is niet beschikbaar op de Mac Pro (medio 2012).

Zorg ervoor dat u bij iCloud en FaceTime ingelogd bent met dezelfde Apple ID die u gebruikt op uw iPhone. Controleer ook of de nieuwste softwareversie op uw apparaten geïnstalleerd is.

Volg deze stappen om te bellen via wifi op een iPad, iPod touch, Apple Watch of Mac. 

Bellen met een iPad, iPod touch of Mac

 1. Als u uw apparaat nog niet hebt toegevoegd, voegt u het toe, zodat u gebruik kunt maken van 'Bellen via wifi'.
 2. Open FaceTime.
 3. Tik op 'Audio'.
 4. Voer een contactpersoon of telefoonnummer in en tik op 'Wifi-oproep' .

U kunt ook bellen door te tikken op een telefoonnummer in Contacten, Mail, Berichten, Safari en andere apps.

Bellen met een Apple Watch

 1. Open de Telefoon-app.
 2. Kies een contact.
 3. Tik op 'Wifi-oproep'.
 4. Selecteer het telefoonnummer of FaceTime-adres dat u wilt bellen. 

Een apparaat verwijderen

Als u 'Bellen via wifi' niet wilt gebruiken op een van uw apparaten, kunt u het verwijderen:

 1. Ga op uw iPhone naar 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bel via andere apparaten'.
 2. Schakel in de lijst met apparaten 'Bellen via wifi' uit voor het apparaat dat u wilt verwijderen.

Als u 'Bellen via wifi' op uw Apple Watch wilt uitschakelen, gaat u naar de Watch-app op uw iPhone. Vervolgens tikt u op 'Mijn Watch', dan op 'Telefoon' en daarna zet u 'Bellen via wifi' uit.

Hulp krijgen

Als u 'Bellen via wifi' niet kunt inschakelen of gebruiken, controleert u of uw aanbieder 'Bellen via wifi' aanbiedt en of de nieuwste softwareversie op uw apparaten geïnstalleerd is. Voer vervolgens deze stappen uit als u 'Bellen via wifi' niet kunt inschakelen of niet kunt bellen via wifi. Wanneer u een stap hebt uitgevoerd, wacht u twee minuten voordat u verdergaat met de volgende stap.

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bellen via wifi' en zorg dat 'Bellen via wifi' ingeschakeld is.
 2. Start de iPhone opnieuw op.
 3. Maak verbinding met een ander wifinetwerk. Niet alle wifinetwerken werken met 'Bellen via wifi'.
 4. Schakel 'Bellen via wifi' uit en weer in.
 5. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel netwerkinstellingen'.

FaceTime is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: