Migreren van inwisselcodes naar beheerde distributie

Organisaties die deelnemen aan Apple Business Manager, Apple School Manager of het Volume Purchase Program, kunnen voor elke transactie kiezen tussen twee distributiemethoden: beheerde distributie of inwisselbare codes.

Bij beheerde distributie behoudt de organisatie de eigendom en het beheer van apps die zijn gekocht via Apps en boeken of het Volume Purchase Program. Uw organisatie kan apps toewijzen aan gebruikers of apparaten met iOS via een MDM-oplossing (Mobile Device Management) of Apple Configurator 2. U kunt ook apps intrekken en opnieuw toewijzen, als dat nodig is. Organisaties kunnen boeken ook toewijzen via MDM, maar de gebruiker blijft eigenaar van de boeken.

Uw organisatie kan ook inwisselcodes gebruiken om het eigendom van apps of boeken over te zetten naar de iTunes-account van een gebruiker.

Inwisselcodes migreren naar beheerde distributie

Als u eerder inwisselcodes hebt aangeschaft, kunt u vragen om deze codes te migreren zodat ze kunnen worden gebruikt met beheerde distributie. Dit is alleen mogelijk als de codes nog niet zijn ingewisseld of als ze zijn ingewisseld via Apple Configurator 1.x.

Eerder aangeschafte inwisselcodes die door individuele gebruikers zijn ingewisseld, kunnen niet worden gemigreerd.

Als u wilt nagaan of de migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie de juiste keuze is voor uw organisatie, moet u rekening houden met het volgende:

  • Verzeker u ervan dat u alle nog niet ingewisselde codes of de codes die via Apple Configurator 1.x zijn ingewisseld, wilt converteren naar beheerde distributie voordat u de migratie aanvraagt. Als u kiest voor migratie, moeten alle eerder aangeschafte codes worden gemigreerd en worden alle nog niet ingewisselde codes uitgeschakeld nadat u bent overgestapt op beheerde distributie. Als leden van uw organisatie codes hebben die nog niet zijn ingewisseld, wilt u deze wellicht inwisselen, gebruikers waarschuwen dat deze niet meer beschikbaar zullen zijn of de migratie uitstellen totdat de codes zijn ingewisseld.
  • Als u Apple Configurator gebruikt voor apparaten die door gebruikers worden gedeeld, voert u de upgrade van de apparaten naar iOS 9 en Apple Configurator 2 uit voordat u de inwisselcodes migreert. Hierdoor kunt u beheerde licenties rechtstreeks toewijzen aan apparaten.

De migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie is definitief en kan niet ongedaan worden gemaakt.

Systeemvereisten

  • U hebt een MDM-oplossing nodig voor beheerde distributie. Uw MDM-oplossing moet operationeel zijn en gekoppeld aan uw Volume Purchase Program-account voordat u migratie kunt aanvragen. Profielbeheer in OS X Server ondersteunt beheerde distributie voor gebruikers of apparaten. Apple Configurator 2 ondersteunt beheerde distributie voor apparaten. Voor andere MDM-oplossingen neemt u contact op met de leverancier van de MDM-oplossing.
  • Beheerde distributie vereist iOS 7 of hoger of OS X Mavericks v10.9 of hoger.
  • De toewijzing van apps op basis van apparaten vereist iOS 9 of OS X El Capitan.

De migratie aanvragen

Als u de vereisten hebt bekeken en de migratie van inwisselcodes naar beheerde distributie wilt uitvoeren voor alle eerdere aankopen van uw VPP-account, dient u een verzoek in via het online aanvraagformulier voor ondersteuning voor bedrijven en onderwijsinstellingen. Selecteer 'Other' bij 'Tell us about your issue'.

Publicatiedatum: