Een Handy Tech BasicBraille-leesregel gebruiken met VoiceOver

 Wanneer u uw HandyTech Basic Braille-brailleleesregel met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken. 

De volgende toetscommando's van het apparaat kunnen worden gebruikt op deze leesregels:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel 1
Ga naar het volgende onderdeel 4
Eerste item 1 + 2 + 3
Laatste item 4 + 5 + 6
Ga naar de statusbalk 2 + 3 + 4
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig 1 + 2

Scrollen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Scrol één pagina naar links 2 + 4 + 6
Scrol één pagina naar rechts 1 + 3 + 5
Scrol één pagina omhoog 3 + 4 + 5 + 6
Scrol één pagina omlaag 1 + 4 + 5 + 6

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling 3
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling 6
Selecteer de vorige rotorinstelling 2 + 3
Selecteer de volgende rotorinstelling 5 + 6

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer het onderdeel onder uw vinger 3 + 6
Activeer de thuisknop 1 + 2 + 5
Activeer de Delete-toets 1 + 4 + 5
Activeer de Return-toets 1 + 5
Activeer de volume-omhoogknop 3 + 4 + 5
Activeer de volume-omlaagknop 1 + 2 + 6
Activeer de verwijdertoets 1 + 4 + 6

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Lees pagina vanaf het geselecteerde onderdeel 1 + 2 + 3 + 5
Lees pagina vanaf het begin 2 + 4 + 5 + 6
Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit 3 + 4

Bewerken

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer alles 2 + 3 + 4 + 6
Selecteer tekst 2 + 5 + 6
Hef selectie van tekst op 2 + 3 + 5
Tab 2 + 3 + 4 + 5
Shift Tab 1 + 2 + 5 + 6
Knip 1 + 3 + 4 + 6
Kopieer 1 + 4
Plak 1 + 2 + 3 + 6
Herstel 1 + 3 + 5 + 6
Opnieuw 2 + 3 + 4 + 6
Wijzig het label van een onderdeel 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Control

VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel schermgordijn in of uit 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Onderbreek of hervat spraak 1 + 2 + 3 + 4
Schakel spraak in of uit 1 + 3 + 4
VoiceOver Help 1 + 3

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif braille naar links 2
Verschuif braille naar rechts 5
Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit 1 + 3 + 4 + 5
Volgende uitvoermodus 1 + 2 + 4 + 5
Volgende invoermodus 2 + 3 + 6

De HandyTech BasicBraille-leesregels hebben geen Perkins-invoersleutels, dus ze werken niet met de algemene braillecommando's voor VoiceOver.

In plaats daarvan hebben HandyTech BasicBraille-leesregels zes knoppen, met de namen 1 tot en met 6. De knoppen kunnen worden gebruikt voor een soortgelijke functie als de algemene commando's die gebruikers met leesregels met invoertoetsen in Perkins-stijl hebben, zoals Dot 1 tot en met 8 en spatiebalk.

 

Publicatiedatum: