HIMS Braille Sense Plus met VoiceOver gebruiken op de iPhone, iPad of iPod touch

Wanneer u de brailleleesregel HIMS Braille Sense Plus met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het appparaat gebruiken.

De volgende toetscommando's van het apparaat kunnen worden gebruikt op deze leesregels:

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Activeer de thuisknop F2

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Herstel F3
Activeer de verwijdertoets F4

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Scrol naar links
Verschuif brailleleesregel naar rechts Scrol naar rechts

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

 

 

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: