Een Harpo BraillePen 12-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Harpo BraillePen 12-leesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Joystick links
Ga naar het volgende onderdeel Joystick rechts

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Joystick omhoog
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Joystick omlaag

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Joystickactie

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Verschuif braille naar links Links
Verschuif braille naar rechts Rechts

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Publicatiedatum: