Over LaTeX- en MathML-ondersteuning in Pages, Numbers, Keynote en iBooks Author

Lees hier meer over het gebruik van LaTeX en MathML met Pages, Numbers, Keynote en iBooks Author en bekijk enkele voorbeeldvergelijkingen.

LaTeX en MathML worden ondersteund in alle drie iWork-apps (Pages, Numbers en Keynote) en in iBooks Author. iWork en iBooks Author ondersteunen alle LaTeX-commando's die kunnen worden geconverteerd naar MathML met blahtex. Hieronder ziet u lijst met andere ondersteunde LaTeX-extensies.

Lees hoe u vergelijkingen met LaTeX en MathML toevoegt aan uw iWork-documenten of iBooks Author-boek.

LaTeX en MathML worden momenteel niet ondersteund in de iWork-apps op iCloud.com.

LaTeX-commando's

LaTeX vereist doorgaans dat vergelijkingen worden opgenomen in het commando voor de wiskundige modus, zoals de voorbeelden in de onderstaande lijst. Om het schrijven van vergelijkingen gemakkelijker te maken, bevinden de vergelijkingeneditors van iWork en iBooks Author zich standaard in de wiskundige modus. U hoeft dus geen wiskundige commando's aan uw vergelijkingen toe te voegen. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Als u tekst aan een vergelijking in iWork of iBooks Author wilt toevoegen met dezelfde alineastijl, gebruikt u \text{…}. Geneste vergelijkingen binnen \text{...} worden niet ondersteund.

In de wiskundige modus biedt blahtex geen volledige ondersteuning voor niet-ASCII-unicode-tekens, maar in de tekstmodus accepteert het wel de volledige unicode-tekenset. Meer informatie over specifieke tekens, zoals het copyrightsymbool en tekens met een accent, vindt u in de blahtex-handleiding, onderdeel 2.22.

Ondersteunde LaTeX-commando's (extensies voor blahtex) en MathML-elementen en kenmerken vindt u hieronder.

LaTeX-commando's die iWork ondersteunt

Commando of symbool
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag, \ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX-commando's die iWork niet ondersteunt

Commando of symbool Opmerkingen
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-symbool, werkt alleen in tekstmodus
\varGamma  
\cal Gebruik \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Gebruik '\:', '\,', '\;' of \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Gebruik \overset, \underset
\tabular-gerelateerde omgevingen Beperkte ondersteuning voor \matrix en \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Gebruik \boldsymbol

LaTeX-commando's die iBooks Author ondersteunt

Commando of symbool
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX-commando's die iBooks Author niet ondersteunt

Commando of symbool Opmerkingen
\mathring{}  
\copyright Unicode-symbool, werkt alleen in tekstmodus
\pounds Unicode-symbool, werkt alleen in tekstmodus
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-symbool, werkt alleen in tekstmodus
\varGamma  
\cal Gebruik \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger ondersteund
{split}  
\hspace Gebruik '\:', '\,', '\;' of \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Gebruik \overset, \underset
\owns Gebruik \ni
\tabular-gerelateerde omgevingen Beperkte ondersteuning voor \matrix en \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Gebruik \boldsymbol


LaTeX-pakketten

Deze LaTeX-pakketten worden niet ondersteund:

Pakket Opmerkingen
cancel Gebruik \cancel
ams Gebruik \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
centernot  


MathML-elementen

In de tabellen hieronder ziet u welke MathML-elementen in iWork en iBooks Author worden ondersteund.

Ondersteunde MathML-elementen

Element Opmerkingen
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Niet alle insluitingsvormen worden ondersteund
mtable Niet alle kenmerken worden ondersteund
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork en iBooks Author ondersteunen het eerste onderliggende MathML-object en negeren de rest
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Gedeeltelijk ondersteunde MathML-elementen

Element Opmerkingen
mlabeledtr Behandeld als <mtr> waarbij het eerste onderliggende object wordt genegeerd
semantics Behandeld als rij
annotation Effectief genegeerd

Niet-ondersteunde MathML-elementen

Element Opmerkingen
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Content MathML-elementen worden niet ondersteund.
Lees welke elementen onder {ContExp} vallen.


MathML-kenmerken

In de tabellen hieronder ziet u welke MathML-kenmerken in iWork en iBooks Author worden ondersteund.

Ondersteunde MathML-kenmerken

Deze MathML-kenmerken worden ondersteund in iWork en iBooks Author:

Element Kenmerk Standaardwaarde van <mstyle> overdraagbaar Waarden 
(Notatie van waarde indien onderdeel van specificatie)
* mathcolor ja  
mstyle scriptlevel nee  
mstyle display nee  
mstyle scriptminsize nee  
mstyle scriptsizemultiplier nee  
mstyle <kenmerken opgegeven met standaardwaarde overdraagbaar> n.v.t.  
mo lspace ja  
mo rspace ja  
mo largeop ja  
mo minsize ja  
mo maxsize ja  
mo accent ja  
mo movablelimits ja  
mo symmetric ja  
mo stretchy ja  
mo form ja  
mspace width ja  
mspace height ja  
mspace depth ja  
ms lqoute ja  
ms rqoute ja  
mfrac linethickness ja  
mfrac numalign ja  
mfrac denomalign ja  
mover accent ja  
mover align ja  
munderover accent ja  
munderover underaccent ja  
munder accentunder ja  
munder align ja  
mtable rowalign ja  
mtable columnalign ja  
mtable columnspacing ja  
mtable displaystyle ja  
mtr rowalign ja  
mtr columnalign ja  
mtd rowalign ja  
mtd columnalign ja  
mstack align ja top | bottom | center | baseline | axis
msrow position ja  
msgroup position ja  
msgroup shift ja  
mscarries position ja  
mscarries crossout ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length ja  
msline position ja  
mpadded height nee  
mpadded depth nee  
mpadded width nee  
mpadded lspace nee  
mpadded voffset nee  
mfenced open ja  
mfenced close ja  
mfenced separators ja  
maligngroup groupalign ja  
malignmark edge ja  

Gedeeltelijk ondersteunde MathML-kenmerken

Deze MathML-kenmerken worden gedeeltelijk ondersteund in iWork en iBooks Author:

Element Kenmerk Standaardwaarde van <mstyle> overdraagbaar Waarden
(Notatie van waarde indien onderdeel van specificatie)
Opmerkingen
mo, mn, mi mathvariant ja Geen ondersteuning voor initial, stretched, looped, tailed  
mtable align nee top | bottom | center | baseline | axis rownumber niet ondersteund
menclose notation ja updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Meer informatie
mlongdiv longdivstyle nee lefttop  

Niet-ondersteunde MathML-kenmerken

Element Kenmerk Opmerkingen
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Uitgefaseerd in MathML 3.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Uitgefaseerd in MathML 3.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Heeft geen invloed op visuele weergave
mo separator Heeft geen invloed op visuele weergave
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Voorbeeldvergelijkingen

   

Elementaire wiskunde

LaTeX Wordt weergegeven als
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Groepering

LaTeX Wordt weergegeven als
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Een goede truc voor de groepering van vergelijkingselementen is het gebruik van \mbox{\phantom{ruimte}}. De inhoud tussen de haakjes (ruimte) vormt de hoeveelheid gemaakte witruimte. In het bovenstaande voorbeeld zorgt het toevoegen van extra tekens aan =digit voor meer witruimte tussen 10 • 9. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Kleur

LaTeX Wordt weergegeven als
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Integralen

LaTeX Wordt weergegeven als
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle maakt onderscheid tussen regelgebonden vergelijkingen en weergavevergelijkingen.

Matrices

LaTeX Wordt weergegeven als
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Algemene vergelijkingselementen

LaTeX Wordt weergegeven als
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Schriftelijk rekenen

MathML Wordt weergegeven als
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork en iBooks Author ondersteunen LaTeX niet voor staartdelingen en resten. Voor staartdelingen en resten moet u MathML gebruiken. 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: