De brailleleesregel MDV MB408L gebruiken met VoiceOver

Wanneer u de brailleleesregel MDV MB408L met VoiceOver gebruikt op de iPhone, iPad of iPod touch, kunt u deze toetscommando's van het apparaat gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Links
Ga naar volgend onderdeel  Rechts
Activeer de thuisknop F5
Ga naar de statusbalk F7
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig F8
Ga naar het eerste onderdeel F4
Ga naar het laatste onderdeel F3

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Omhoog
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Omlaag
Selecteer vorige rotorinstelling Omhoog + Shift
Selecteer volgende rotorinstelling Omlaag + Shift

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Onderbreek of hervat spraak F9
Lees pagina vanaf geselecteerde onderdeel F2
Lees pagina vanaf begin F1

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router
Verschuif brailleleesregel naar links Links + Shift of F5
Verschuif brailleleesregel naar rechts Rechts + Shift of F0

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: