Een Humanware Brailliant-leesregel gebruiken met VoiceOver

Als u uw Humanware Brailliant-brailleleesregel gebruikt met VoiceOver op uw iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's van het apparaat gebruiken om te navigeren.

De volgende commando's werken op deze Humanware Brailliant-leesregelmodellen:

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste versie van iOS hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel Joystick links of D1
Ga naar het volgende onderdeel Joystick Rightof D4
Scrol één pagina naar links D2 + D4 + D6
Scrol één pagina naar rechts D1 + D3 + D5
Scrol één pagina omhoog D3 + D4 + D5 + D6
Scrol één pagina omlaag D1 + D4 + D5 + D6
Activeer de thuisknop D1 + D2 + D5
Ga naar de statusbalk D2 + D3 + D4
Ga naar Berichtencentrum D4 + D6
Ga naar Bedieningspaneel D2 + D5
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig D1 + D2
Ga naar het eerste onderdeel D1 + D2 + D3
Ga naar het laatste onderdeel D4 + D5 + D6
Spreek paginanummer of aantal zichtbare rijen uit D3 + D4

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Joystick omhoog of D3
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Joystick omlaag of D6
Selecteer de vorige rotorinstelling D2 + D3
Selecteer de volgende rotorinstelling D5 + D6

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Joystick indrukken of D3 + D6
Activeer de volume-omhoogknop D3 + D4 + D5
Activeer de volume-omlaagknop D1 + D2 + D6
Activeer de verwijdertoets D1 + D4 + D6
Activeer de Delete-toets D1 + D4 + D5
Activeer de Return-toets D1 + D5
Activeer de Tab-toets D2 + D3 + D4 + D5
Activeer de Shift- en Tab-toetsen D1 + D2 + D5 + D6
Knip 1 + D + D3 + D4 + D6
Kopieer D1 + D4
Plak 1 + D2 + D3 + D + D6
Herstel D1 + D3 + D5 + D6
Opnieuw + D2 + D3 + D4 + D6
Selecteer tekst D2 + D5 + D6
Selecteer alles D2 + D3 + D5 + D6
Hef selectie van tekst op D2 + D3 + D5
Schakel schermgordijn in of uit D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Wijzig het label van een onderdeel D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Start VoiceOver Help D1 + D3

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Onderbreek of hervat spraak D1 + D2 + D3 + D4
Lees pagina vanaf het geselecteerde onderdeel D1 + D2 + D3 + D5
Lees pagina vanaf het begin D2 + D4 + D5 + D6
Schakel spraak in en uit D1 + D3 + D4

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status Router
Verschuif braille naar links D2
Verschuif braille naar rechts D5
Schakel aankondigingengeschiedenis in of uit D1 + D3 + D4 + D5
Loop door de beschikbare modi voor braille-uitvoer D1 + D2 + D4 + D5
Loop door de beschikbare modi voor braille-invoer D2 + D3 + D6

Meer informatie

Raadpleeg Algemene braillecommando's voor VoiceOver voor een universele lijst met commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: