Schijfhulpprogramma gebruiken om schijven te controleren of te herstellen

Lees hier meer over het gebruik van Schijfhulpprogramma om schijven te controleren of te herstellen.

Schijfhulpprogramma kan de opstartschijf van een computer controleren zonder dat u de computer vanaf een ander volume hoeft op te starten. Deze functie wordt ‘livecontrole’ genoemd. Als u met Schijfhulpprogramma problemen detecteert die moeten worden hersteld, start u de computer op vanaf de Mac OS X-installatie-dvd en gebruikt u Schijfhulpprogramma op die schijf om de herstellingen uit te voeren (u kunt het opstartvolume niet herstellen wanneer de computer vanaf dat volume is opgestart).

Belangrijk om te onthouden

  • Livecontrole werkt alleen op volumes die in Mac OS X Uitgebreid (Journaled) (HFS+J) zijn geformatteerd. Als u probeert om een niet-journaled schijf te controleren, verschijnt in Schijfhulpprogramma het bericht ‘Fout: kan volume niet vergrendelen (bewerking niet ondersteund)’.
  • Tijdens een livecontrole beweegt de voortgangsindicator van Schijfhulpprogramma niet meer, reageren geopende programma's traag of helemaal niet, verschijnt de voortgangsaanwijzer (gelijkt op een ronddraaiend bolletje) of reageert de computer blijkbaar niet meer (‘loopt deze vast’).
  • Wanneer u een livecontrole start, kunt u deze functie mogelijk niet meer annuleren, afhankelijk van hoe ver de controle is gevorderd.
  • U kunt problemen ervaren als u probeert om een deactiveerbare niet-opstartschijf te controleren of te herstellen.
  • Als de waarschuwing ‘Onjuiste grootte voor bestand ‘temp’’ verschijnt, kunt u deze zonder probleem negeren.

Als u een deactiveerbare schijf probeer te controleren of te herstellen, kunnen problemen optreden

Mogelijk reageert Schijfhulpprogramma niet meer zonder dat een foutbericht wordt weergegeven of blijft de computer gedurende meerdere seconden ‘hangen’, wanneer u bepaalde niet-opstartvolumes probeert te controleren of te herstellen die niet kunnen worden gedeactiveerd.

Als u probeert een volume te controleren dat niet de opstartschijf is, maar om een of andere reden niet door Schijfhulpprogramma kan worden gedeactiveerd (bijvoorbeeld als op de schijf bestanden zijn geopend), lijkt het alsof de controle wordt gestart maar stopt deze vervolgens zonder dat een waarschuwingsbericht wordt weergegeven. In de Console (/Programma’s/Hulpprogramma’s/) ziet u berichten zoals:

Verifying volume “Storage”
The disk “Storage” could not be unmounted
Could not unmount disk for verification, attempting live verify

Als u een schijf die niet kan worden gedeactiveerd probeert te herstellen, lijkt de herstelling te starten maar stopt deze vervolgens wanneer in Schijfhulpprogramma het bericht ‘Het herstellen van de schijf is mislukt met fout. Schijf kan niet worden gedeactiveerd.’ verschijnt.

In de Console (/Programma’s/Hulpprogramma’s/) ziet u berichten zoals:

Verify and Repair disk "Storage."
The disk “Storage” could not be unmounted.
Could not unmount disk for verification.
Repairing disk failed with error. Could not unmount disk.

In bepaalde zeldzame situaties reageert de computer gedurende meerdere seconden niet meer.

Als u niet kunt achterhalen welke bestanden zijn geopend op de schijf die u wilt controleren of herstellen, start u de computer opnieuw op en activeert u de schijf vervolgens opnieuw, of start u de computer op vanaf de Mac OS X-installatie-dvd of -cd om de herstelling uit te voeren.

Waarschuwingen ‘Onjuiste grootte voor bestand ‘temp’’ kunnen zonder probleem worden genegeerd

Mogelijk verschijnt de waarschuwing ‘Onjuiste grootte voor bestand tempcijfer’ wanneer u een volume probeert te controleren of te herstellen met Schijfhulpprogramma of met fsck_hfs en de optie ‘-l’. U kunt deze waarschuwingen zonder probleem negeren voor alle ‘tempcijfer’-bestanden.

Zo ziet u bijvoorbeeld mogelijk een van de volgende berichten:

Verifying volume "Macintosh HD"
Checking Extents Overflow file.
Checking Catalog file.
Incorrect size for file temp420595
(It should be 0 instead of 84538)
Incorrect size for file temp468627
(It should be 0 instead of 16464)
Checking multi-linked files.
Checking Catalog hierarchy.
Checking volume bitmap.
Checking volume information.
The volume Macintosh HD needs to be repaired.
Error: The underlying task reported failure on exit
1 HFS volume checked
Volume needs repair

Als dit gebeurt, gebruikt u fsck in de modus voor één gebruiker of start u de computer op vanaf een ander volume voordat u de controle of herstelling uitvoert.

Geavanceerd: dit probleem kan optreden omdat de grootte op de schijf voor incomplete, geopende ongekoppelde bestanden niet wordt bijgewerkt voordat een livecontrole wordt gestart. De aanwezigheid van deze bestanden veroorzaakt geen probleem omdat de grootte ‘in het geheugen’ correct is. Deze bestanden worden verwijderd zodra ze worden gesloten. Als de computer niet normaal wordt uitgeschakeld, worden ze verwijderd wanneer u de computer de volgende keer opstart.

Publicatiedatum: