Een Mac instellen om automatisch in te loggen bij opstarten

Als u 'Automatisch inloggen' inschakelt voor een macOS-gebruikersaccount, wordt deze account bij opstarten van de Mac automatisch ingelogd.

Een account kiezen die automatisch moet worden ingelogd

  1. Kies het Apple-menu  > Systeemvoorkeuren en klik op 'Gebruikers en groepen'.
  2. Klik op het hangslot  en voer het wachtwoord van de account in.
    Als u niet als beheerder bent ingelogd, wordt u gevraagd om de naam en het wachtwoord van een beheerder in te voeren.
  3. Klik linksonder op 'Inlogopties'.
  4. Kies een account uit het menu 'Automatisch inloggen' en voer het wachtwoord van die account in.

De account is nu ingesteld om automatisch in te loggen wanneer uw Mac opstart. U moet mogelijk alsnog handmatig inloggen nadat u hebt uitgelogd, wanneer u terugschakelt vanaf een andere gebruikersaccount of nadat u uw scherm hebt vergrendeld.

Als automatisch inloggen niet beschikbaar is

Wanneer handmatig inloggen vereist is, wordt het menu 'Automatisch inloggen' grijs weergegeven of wordt de accountnaam niet getoond. Bijvoorbeeld:

  • Als FileVault ingeschakeld is, is handmatig inloggen vereist voor alle accounts. U kunt FileVault uitschakelen.
  • Als een account gebruikmaakt van een iCloud-wachtwoord om in te loggen, is handmatig inloggen vereist voor die account. Mogelijk ziet u ook het bericht 'Een gebruiker met een gecodeerde thuismap kan niet automatisch inloggen.' Wanneer u het wachtwoord van een account wijzigt, kunt u ervoor kiezen om het iCloud-wachtwoord niet te gebruiken.


Inloggen nadat de sluimerstand of schermbeveiliging is geactiveerd

U moet mogelijk alsnog uw wachtwoord invoeren wanneer de Mac uit de sluimerstand komt of de schermbeveiliging wordt beëindigd. U kunt dit gedrag wijzigen:

  1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Beveiliging en privacy'.
  2. Schakel in het paneel 'Algemeen' het aankruisvak voor 'Vraag om wachtwoord na start van sluimerstand of schermbeveiliging' uit. U kunt het ook ingeschakeld laten, maar wel een tijdsinterval opgeven via het venstermenu:
Publicatiedatum: