Als de app Remote geen verbinding maakt met iTunes of een Apple TV

Probeer deze stappen als de app Remote voor iPhone, iPad of iPod touch geen verbinding kan maken met de iTunes-bibliotheek of Apple TV.

Voordat u begint

Probeer deze stappen om de app Remote te verbinden en controleer de systeemvereisten als u dit nog niet hebt gedaan. De app Remote is compatibel met de Apple TV (3e generatie of ouder). Deze is niet compatibel met de Apple TV (4e generatie).

Als de app Remote nog steeds geen verbinding maakt met de iTunes-bibliotheek of Apple TV of als deze nooit verbinding heeft gemaakt, probeert u de stappen hieronder. Controleer na elke stap of de app verbinding kan maken.

 

Zoek software-updates

Werk op het iOS-apparaat bij naar de nieuwste versie van iOS en de nieuwste versie van Remote.

Werk op de computer bij naar de nieuwste versie van iTunes.

 

Schakel thuisdeling in

Schakel thuisdeling in iTunes in op de computer als u dit nog niet hebt gedaan. Schakel dan thuisdeling op het iOS-apparaat en de Apple TV in.

 

Open iTunes op de computer

Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en niet in de sluimerstand staat en dat iTunes is geopend. Als iTunes al is geopend, stopt u de app en opent u deze opnieuw. 

iTunes moet op de computer zijn geopend opdat Remote verbinding kan maken met de iTunes-bibliotheek. 

 

Verbind de apparaten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk

De iPhone, iPad of iPod touch moeten met hetzelfde thuisnetwerk of lokale netwerk verbonden zijn als de iTunes-bibliotheek of Apple TV.

Als u meer dan één Wi-Fi-netwerk hebt, verbindt u het iOS-apparaat met hetzelfde netwerk als de computer of Apple TV.

 

Start de router opnieuw op

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router voor stappen. U moet mogelijk het netsnoer tien seconden of langer loskoppelen.

 

Controleer de instellingen van de firewall

Als u een firewall in de router of op de computer hebt, kijkt u of deze de communicatie tussen Remote en iTunes of de Apple TV blokkeert. De app Remote gebruikt TCP-poort 3689 en UDP-poort 5353 om met iTunes en de Apple TV te communiceren.

Zorg er op de Mac voor dat de firewall niet is ingesteld op ‘Sta alleen essentiële voorzieningen toe’. U hoeft de poortadressen niet te wijzigen.

Sta in Windows toe dat iTunes door de firewall communiceert

Als u andere firewallsoftware of -hardware gebruikt, raadpleegt u de gebruikershandleiding ervan om te weten hoe u TCP-poort 3689 en UDP-poort 5353 opent.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: