De app Remote voor iPhone, iPad of iPod touch kan geen verbinding maken met iTunes of Apple TV

Lees hier wat u moet doen als de app Remote voor iPhone, iPad of iPod touch geen verbinding kan maken met iTunes of een Apple TV.

Bekijk de probleemoplossende suggesties in dit artikel in de volgende gevallen:

  • U kunt de app Remote niet verbinden met iTunes of Apple TV
  • U kunt geen verbinding maken met thuisdeling
  • U ondervindt moeilijkheden bij het verbinden met een iTunes-bibliotheek of Apple TV waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt

Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van Remote hebt geïnstalleerd op het iOS-apparaat voordat u verdergaat met het oplossen van verbindingsproblemen met Remote.

Updates van Remote kunnen vanaf de App Store op iPhone, iPad of iPod touch worden gedownload.

De andere systeemvereisten controleren

Lees hier meer over systeemvereisten.

De juiste iTunes-instellingen controleren

iTunes moet zijn gestart op de Mac of pc om Remote te verbinden met iTunes. Controleer of u de nieuwste versie van iTunes gebruikt:

  • iTunes voor Mac: kies iTunes > Zoek naar updates
  • iTunes voor Windows: kies Help > Zoeken naar updates

De configuratie van thuisdeling controleren

Met Remote 2.0 en hoger gebruikt Remote thuisdeling voor de configuratie en bediening van iTunes of Apple TV. Voor meer informatie over de configuratie van Remote om een iTunes-bibliotheek of Apple TV te bedienen, raadpleegt u Over Remote voor iPhone, iPad en iPod touch.

Thuisdeling op een Apple TV instellen of problemen oplossen:

Thuisdeling met iTunes instellen of problemen oplossen:

De netwerkverbindingen controleren

De iPhone, iPad of iPod touch moet zich in hetzelfde thuisnetwerk of lokale netwerk bevinden als de Apple TV of iTunes-bibliotheek die u probeert te bedienen.

Opmerking: sommige configuraties van Wi-Fi-netwerken bieden een gastnetwerk dat de werking van bepaalde internetvoorzieningen of de weergave van andere apparaten in het thuisnetwerk kan blokkeren.

Bovendien moet u ervoor zorgen dat alle apparaten met dezelfde router zijn verbonden (als u meerdere routers hebt). Het gebruik van meerdere routers kan verhinderen dat deze apparaten elkaar niet vinden.

De router van het netwerk opnieuw opstarten

Start de router van het thuisnetwerk opnieuw op volgens de aanbevolen methode in de documentatie van de router. Hiervoor moet u wellicht het netsnoer gedurende 10 seconden of langer loskoppelen. Houd er rekening mee dat alle internetvoorzieningen, inclusief een op VoIP gebaseerde telefoon, pas weer werken nadat u de router opnieuw hebt opgestart.

AirPort-basisstations en Time Capsules bijwerken

Wanneer u een AirPort-basisstation of Time Capsule gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de nieuwste firmware-update is geïnstalleerd op het basisstation. Werk bij met het AirPort-configuratieprogramma. Meer informatie over hoe u een AirPort-basisstation of Time Capsule bijwerkt.

Controleren of de firewall-instellingen de verbinding niet blokkeren

Als u een ingeschakelde firewall op de router of computer hebt, moet u ervoor zorgen dat de firewall de communicatie tussen Remote en iTunes of Apple TV niet blokkeert. Remote maakt gebruik van TCP-poort 3689 en UDP-poort 5353 om met iTunes of Apple TV te communiceren. Een firewall configureren om deze poorten toe te voegen:

  • U moet bij Mac OS X v10.5 en hoger de poortadressen niet wijzigen maar zorg ervoor dat de firewall niet is ingesteld op ‘Sta alleen essentiële voorzieningen toe’ zoals beschreven in Over de programma-firewall.
  • Voor Mac OS X v10.4.11 en ouder volgt u deze instructies.
  • Voor Windows Vista, Windows 7 en Windows 8 Firewall volgt u deze instructies.
  • Voor Windows XP Firewall volgt u deze instructies.
  • Als u andere firewallsoftware of -hardware gebruikt, raadpleegt u de softwaredocumentatie om te zien hoe u deze poorten opent.

Meer informatie

Raadpleeg ook Het programma Remote reageert mogelijk niet terwijl Apple TV synchroniseert met iTunes.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)