Een opstartbaar installatieprogramma aanmaken voor macOS

U kunt een externe schijf of secundair volume gebruiken als opstartschijf waarmee u het Mac-besturingssysteem kunt installeren.

Deze geavanceerde stappen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor systeembeheerders en anderen die bekend zijn met de commandoregel. U hebt geen opstartbaar installatieprogramma nodig voor het upgraden of opnieuw installeren van macOS, maar het kan handig zijn als u macOS op meerdere computers wilt installeren zonder het installatieprogramma elke keer te downloaden.

Wat u nodig hebt om een opstartbaar installatieprogramma aan te maken

 • Een USB-stick of ander secundair volume, geformatteerd als Mac OS Uitgebreid, met ten minste 12 GB aan beschikbare opslagruimte
 • Een gedownload installatieprogramma voor macOS Big Sur, Catalina, Mojave, High Sierra of El Capitan

macOS downloaden

 • Download: macOS Big SurmacOS CatalinamacOS Mojave of macOS High Sierra 
  Deze worden gedownload naar de map 'Apps' als een app met de naam 'macOS [Versienaam]-installatie'. Als het installatieprogramma wordt geopend na het downloaden, sluit u het af zonder verder te gaan met de installatie. Het vereiste installatieprogramma kunt u downloaden vanaf een Mac met macOS Sierra 10.12.5 of hoger of El Capitan 10.11.6. Beheerders bij grote ondernemingen moeten downloaden van Apple en niet van een lokaal gehoste software-updateserver. 
 • Download: OS X El Capitan
  Dit wordt gedownload als een schijfkopie met de naam 'InstallMacOSX.dmg'. Op een Mac die compatibel is met El Capitan opent u de schijfkopie en voert u het installatieprogramma uit dat daarin staat onder de naam 'InstallMacOSX.pkg'. Hiermee installeert u een app met de naam 'OS X El Capitan-installatie' in de map 'Apps'. U maakt het opstartbare installatieprogramma vanuit deze app, niet vanuit de schijfkopie of het .pkg-installatieprogramma.

Het commando 'createinstallmedia' in Terminal gebruiken

 1. Sluit de USB-stick of een ander volume aan dat u gebruikt voor het opstartbare installatieprogramma. 
 2. Open Terminal vanuit de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Apps'.
 3. Typ of plak een van de volgende commando's in Terminal. We gaan er hierbij van uit dat het installatieprogramma nog steeds in de map 'Apps' staat en dat 'MyVolume' de naam is van de USB-stick of een ander volume dat u gebruikt. Als het een andere naam heeft, vervangt u MyVolume in deze commando's door de naam van uw volume.

Big Sur:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Catalina:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Mojave:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

High Sierra:*

sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

El Capitan:

sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app

* Als u een Mac met macOS Sierra of lager hebt, voegt u het argument --applicationpath en het pad van het installatieprogramma toe, zoals dit ook wordt gebruikt in de commando's voor El Capitan.


Na het typen van het commando:

 1. Druk op de Return-toets om het commando in te voeren.
 2. Typ uw beheerderswachtwoord als daarom wordt gevraagd en druk opnieuw op Return. Terminal geeft geen tekens weer wanneer u uw wachtwoord typt.
 3. Wanneer hierom wordt gevraagd, typt u Y om te bevestigen dat u het volume wilt wissen en drukt u op Return. Terminal toont de voortgang terwijl het volume wordt gewist.
 4. Nadat het volume is gewist, ziet u mogelijk een waarschuwing dat Terminal toegang wil tot bestanden op een verwijderbaar volume. Klik op 'OK' om door te gaan met kopiëren. 
 5. Wanneer Terminal klaar is, heeft het volume dezelfde naam als het installatieprogramma dat u hebt gedownload, bijvoorbeeld 'macOS Big Sur-installatie'. U kunt Terminal nu stoppen en het volume verwijderen.


Het opstartbare installatieprogramma gebruiken

Bepaal of u een Mac met Apple Silicon gebruikt, volg daarna de juiste stappen:

Apple Silicon

 1. Sluit het opstartbare installatieprogramma aan op een Mac die is verbonden met het internet en die compatibel is met de versie van macOS die u installeert.
 2. Schakel uw Mac in en houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u het venster met opstartopties ziet. Hierin ziet u uw opstartbare volumes en een tandwielsymbool met de naam 'Opties'.
 3. Selecteer het volume met het opstartbare installatieprogramma en klik op 'Ga door'.
 4. Volg de instructies op het scherm nadat het macOS-installatieprogramma is geopend.

Intel-processor

 1. Sluit het opstartbare installatieprogramma aan op een Mac die is verbonden met het internet en die compatibel is met de versie van macOS die u installeert.
 2. Houd meteen na het inschakelen of herstarten van de Mac de Option-toets (Alt) ⌥ ingedrukt.
 3. Laat de Option-toets los wanneer u een donker scherm ziet met uw opstartbare volumes.
 4. Selecteer het volume met het opstartbare installatieprogramma. Klik vervolgens op de pijl-omhoog of druk op Return. 
  Als u niet kunt opstarten vanaf het opstartbare installatieprogramma, moet u ervoor zorgen dat 'Extern opstarten' in 'Opstartbeveiligingshulpprogramma' is ingesteld om opstarten vanaf externe media toe te staan.
 5. Selecteer uw taal wanneer u hierom wordt gevraagd.
 6. Selecteer 'Installeer macOS' (of 'Installeer OS X') in het venster 'Hulpprogramma's'. Klik vervolgens op 'Ga door' en volg de instructies op het scherm.


Meer informatie

Voor meer informatie over het commando createinstallmedia en de argumenten die u erbij kunt gebruiken, controleert u of het macOS-installatieprogramma in de map 'Apps' staat en voert u dit pad in Terminal in:

 • Big Sur: /Applications/Install\ macOS\ Big \ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • Catalina: /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • Mojave: /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • High Sierra: /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia
 • El Capitan: /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Opstartbare installatieprogramma's downloaden macOS niet vanaf het internet, maar er is wel een internetverbinding nodig om firmware en andere informatie op te halen die specifiek is voor het Mac-model.

Publicatiedatum: