Aankopen aanvragen en doen met 'Vraag om te kopen'

Met 'Vraag om te kopen' laat u kinderen zelf hun eigen keuzes maken terwijl u de uitgaven onder controle houdt.

Met 'Vraag om te kopen' en Delen met gezin wordt een verzoek gestuurd naar het gezinshoofd wanneer een kind een nieuwe aankoop of gratis download start. Het gezinshoofd kan op zijn eigen iPhone, iPad of iPod touch het item bekijken en de aankoop goedkeuren, of het verzoek weigeren. Het kan bijvoorbeeld een verzoek zijn voor de aankoop van artikelen uit de iTunes, Apple Books of App Store, voor aankopen vanuit apps of voor iCloud-opslag.

Als het gezinshoofd de aankoop goedkeurt, wordt het materiaal automatisch gedownload naar het apparaat van het familielid. Als het gezinslid de aankoop weigert, wordt er niets aangeschaft of gedownload.

'Vraag om te kopen' inschakelen

Het gezinshoofd kan 'Vraag om te kopen' inschakelen voor elk gezinslid dat jonger is dan 18 jaar. Deze functie is standaard ingeschakeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Als u iemand jonger dan 18 jaar uitnodigt om lid te worden van uw gezin, wordt u gevraagd of u 'Vraag om te kopen' wilt inschakelen.*

Volg deze stappen om 'Vraag om te kopen' in of uit te schakelen voor gezinsleden in uw gezinsgroep die jonger zijn dan 18 jaar.* Als u 'Vraag om te kopen' uitschakelt voor een gezinslid dat 18 jaar* is geworden, kunt u deze functie later niet opnieuw inschakelen voor dat gezinslid.

iPhone, iPad of iPod touch

 1. Ga naar 'Instellingen' > [uw naam] en tik op 'Delen met gezin'. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 'Instellingen' > 'iCloud' en tikt u op 'Gezin'.
 2. Tik op de naam van het gezinslid.
 3. Tik op 'Vraag om te kopen'.

Mac

 1. Kies het Apple menu > 'Systeemvoorkeuren' > 'iCloud'.
 2. Klik op 'Beheer gezin' en selecteer de naam van het gezinslid.
 3. Selecteer 'Vraag om te kopen'.

Als u de account van uw kind hebt aangemaakt via Apple ID voor studenten, kunt u 'Vraag om te kopen' gebruiken voor persoonlijke aankopen buiten de onderwijsinstelling om. Het geldt niet voor apps of ander materiaal dat door de school wordt aangeleverd.


iPhone waarop een verzoek van een gezinslid om een aankoop te doen wordt getoond

Een verzoek goedkeuren of weigeren

Als u het gezinshoofd bent, kunt u op uw iOS-apparaat of uw Mac deze stappen volgen om de aankoop te doen of te weigeren:

 1. Open de melding om te zien welk item het gezinslid wil downloaden. (Bekijk de meldingen op de Mac of het iOS-apparaat.)
 2. Nu kunt u de aankoop goedkeuren of weigeren.
 3. Als u de aankoop goedkeurt, moet u inloggen met uw Apple ID en wachtwoord om de aankoop te doen.

Zodra het item is aangeschaft, wordt het toegevoegd aan de account van uw kind en gedeeld met de andere leden van de gezinsgroep. Als uw kind een oudere aankoop opnieuw downloadt, een gedeelde aankoop downloadt, een update installeert of een inwisselcode in de Store gebruikt, krijgt u hiervan geen melding.

Als u het verzoek weigert of de aankoop niet doet, wordt deze na 24 uur geannuleerd en moet het kind een nieuw verzoek indienen.

Een andere goedkeurder aanwijzen

Het gezinshoofd kan ook een andere ouder of voogd in de groep toestemming geven om verzoeken via 'Vraag om te kopen' te beheren. Slechts één volwassene moet elke aankoop beheren en zodra dit is gedaan, is de aankoop definitief.

 • Ga op de iPhone, iPad of iPod touch naar 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'Delen met gezin', tik op de naam van het gezinslid en vervolgens op 'Ouder/voogd'. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin'.
 • Kies op de Mac het Apple menu > 'Systeemvoorkeuren' > 'iCloud', selecteer het gezinslid en vervolgens 'Ouder/voogd'.


iPhone waarop de prompt 'Vraag toestemming' voor de aankoop van Space by Tinybop wordt getoond

Een verzoek indienen met 'Vraag om te kopen'

Als 'Vraag om te kopen' voor uw account is ingeschakeld, gebeurt het zoeken naar items in de Store op dezelfde manier, alleen wordt er nu een verzoek verstuurd naar het gezinshoofd voordat de aankoop wordt afgerond. Volg deze stappen om een verzoek naar het gezinshoofd te sturen:

 1. Tik op de prijs op het item dat u wilt kopen.
 2. Voer uw Apple ID en uw wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.
 3. Tik op 'Vraag'. Uw verzoek wordt naar het gezinshoofd verstuurd. U kunt tikken op 'Keur persoonlijk goed' als het gezinshoofd in de buurt is en de aankoop rechtstreeks op uw apparaat kan worden verricht. Zelfs als u meerdere verzoeken voor hetzelfde item indient, ontvangt de organisator slechts één melding. 

Nadat de aankoop is gedaan, wordt deze automatisch gedownload naar het apparaat.

 

* Leeftijd verschilt per land of regio.

Publicatiedatum: