De brailleleesregel Refreshabraille 18 van American Printing House for the Blind (APH) met VoiceOver gebruiken

Als u de brailleleesregel Refreshabraille 18 van American Printing House (APH) en VoiceOver gebruikt op een iPhone, iPad of iPod touch, kunt u de volgende toetscommando's gebruiken.

Om er zeker van te zijn dat een brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar vorig onderdeel Joystick Left
Ga naar volgend onderdeel Joystick Right

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Ga naar volgend onderdeel met rotorinstelling Joystick Down
Ga naar vorig onderdeel met rotorinstelling Joystick Up

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router
Selecteer onderdeel onder uw vinger Joystick Press

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleleesregel
Verschuif brailleleesregel naar links Left
Verschuif brailleleesregel naar rechts Right
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status router

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met algemene commando's.

 

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: