navigatiekolom

Het Pages-venster heeft links en rechts van het document een navigatiekolom. Om deze weer te geven, voer je een of meer van de volgende stappen uit:

  • Klik op de knop voor het Weergave-menu in de knoppenbalk en kies vervolgens 'Paginaminiaturen', 'Inhoudsopgave' of 'Toon paneel met opmerkingen'.

  • Klik op de opmaakknop in de knoppenbalk om opmaakregelaars weer te geven voor datgene wat in het document is geselecteerd, zoals tekst, een vorm of een diagram.

  • Klik op de documentknop in de knoppenbalk om regelaars weer te geven waarmee je het document kunt opmaken, zoals om het paginaformaat en de paginarichting, marges, kop- en voetteksten en documentsecties in te stellen.

Opmerking: Als een van de navigatiekolommen aan de rechterkant geopend is en je op het bijbehorende symbool in de knoppenbalk klikt, wordt de navigatiekolom gesloten.