navigatiekolom

Het Pages-venster heeft links en rechts van het document een navigatiekolom. Om deze weer te geven, voer je een of meer van de volgende stappen uit:

  • Klik op 'Weergave'  in de knoppenbalk en kies vervolgens 'Paginaminiaturen', 'Inhoudsopgave' of 'Toon paneel met opmerkingen'.

  • Klik op 'Opmaak'  in de knoppenbalk om opmaakregelaars weer te geven voor datgene wat in het document is geselecteerd, zoals tekst, een vorm of een diagram.

  • Klik op 'Document'  in de knoppenbalk om regelaars weer te geven waarmee je het document kunt opmaken, zoals om het paginaformaat en de paginarichting, documentmarges en de positie van kop- en voetteksten in te stellen.

Opmerking: Als de navigatiekolom aan de rechterkant geopend is en je in de knoppenbalk op de knop voor de actieve regelaars klikt, wordt de navigatiekolom gesloten. Stel bijvoorbeeld dat de opmaakknop  geselecteerd is en de opmaakregelaars in de navigatiekolom worden weergegeven. Als je dan op de opmaakknop klikt, wordt de hele navigatiekolom gesloten. Klik je op de documentknop, dan blijft de navigatiekolom geopend en worden de documentregelaars weergegeven.