hele rijen of kolommen selecteren

Klik ergens in de tabel om letters weer te geven boven de kolommen en nummers links van de rijen, en voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Eén rij of kolom selecteren: Klik op het nummer of de letter voor de rij of kolom.

  • Meerdere rijen of kolommen selecteren: Klik op het nummer of de letter voor een rij of kolom en sleep een wit vierkantje om de rijen of kolommen te markeren.

  • Afzonderlijke rijen of kolommen selecteren: Klik met de Command-toets ingedrukt op de nummers of letters voor de rijen of kolommen.