invoegpunt

Het invoegpunt is een knipperende verticale lijn of cursor in tekst die aangeeft waar het volgende teken dat je typt zal verschijnen.

Voer een van de volgende stappen uit om het invoegpunt in de tekst te plaatsen:

  • In hoofdtekst in een tekstverwerkingsdocument: Klik op de plek waar je wilt beginnen met typen.

  • In een tekstvak of vorm: Klik op het object om dit te selecteren. Als het object al tekst bevat, klik je één keer om het object te selecteren. Vervolgens klik je in de tekst op de plek waar je het invoegpunt wilt plaatsen.

  • In een tabelcel: Klik op de cel om deze te selecteren en klik vervolgens op de plek waar je wilt beginnen met typen.

Nadat je het invoegpunt hebt geplaatst, kun je het met de pijltoetsen verplaatsen.

Je kunt een invoegpunt niet in een plaatsaanduiding voor tekst zetten. Wanneer je op een plaatsaanduiding voor tekst klikt, wordt het hele tekstblok geselecteerd. Je typt om de plaatsaanduiding te vervangen.