MathML

MathML is een wiskundige opmaaktaal voor het beschrijven van wiskundige notaties. Je kunt deze taal gebruiken voor het opmaken van tekst, getallen en symbolen in een vergelijking.

Dit is een voorbeeld van een vergelijking in MathML-opmaak:

In het veld 'Wijzig vergelijking' staat de vergelijking voor de helling van een lijn, met daaronder een voorvertoning van de formule.