Dock

Het Dock wordt standaard onder in het scherm weergegeven. In het Dock kun je de onderdelen die je het vaakst gebruikt handig bij elkaar bewaren. Je kunt programma's en documenten toevoegen of verwijderen, het Dock groter of kleiner maken of het Dock verplaatsen naar de linker- of rechterkant van het scherm. Je kunt zelfs instellen dat het Dock automatisch wordt verborgen wanneer je het niet gebruikt.

  • Om een onderdeel aan het Dock toe te voegen, sleep je het onderdeel naar de gewenste positie in het Dock. Plaats programma's links en documenten rechts van de scheidingslijn in het Dock.

  • Om een onderdeel te verwijderen, sleep je het uit het Dock. Als je een onderdeel uit het Dock verwijdert, wordt het onderdeel niet van je Mac verwijderd.