Safari-suggesties

Over 'Zoek met Safari' en privacy

Safari heeft één veld voor zoekcommando's en webadressen. Je kunt dus vanaf één handige plaats op het web browsen. Wanneer 'Zoekmachinesuggesties' is ingeschakeld, worden aan jouw in Safari geselecteerde zoekmachine suggesties gevraagd op basis van wat je hebt getypt.

De manier waarop je je apparaat gebruikt, wordt steeds geanalyseerd, zodat Siri gepersonaliseerde suggesties en betere zoekresultaten kan geven

Siri leert hoe je je apparaten gebruikt en kan zo de ervaring personaliseren. Aan de hand van informatie die op het apparaat wordt bewaard, zoals de browsergeschiedenis van Safari, e-mails, berichten en contactpersonen, maar ook informatie die afkomstig is van andere geïnstalleerde apps, kan Siri suggesties geven in onder andere zoekcommando's, de opzoekfunctie, Nieuws, en Terugblikken in het programma Foto's. Je kunt een volledig overzicht zien van de voorzieningen die door Siri worden gepersonaliseerd.

De personalisatiegegevens worden op al je apparaten in gecodeerde vorm gesynchroniseerd

Deze informatie wordt op een veilige manier door Siri gesynchroniseerd op je apparaten, zodat je overal dezelfde ervaring hebt. De informatie is tijdens de synchronisatie altijd gecodeerd.

Om suggesties en zoekresultaten relevanter te maken, worden sommige gegevens in geanonimiseerde vorm naar Apple verstuurd

Om zoekopdrachten relevanter te maken, kunnen door Siri vastgestelde algemene interessegebieden naar Apple worden verstuurd, bijvoorbeeld wanneer je Siri-suggesties in Zoeken, de opzoekfunctie of Safari gebruikt. Deze interessegebieden (zoals koken of basketbal) kunnen zorgen voor relevantere zoekresultaten. We gebruiken privacy-beschermende technieken om deze gebieden af te schermen van je persoonsgegevens.

Afgezien van deze interessegebieden worden bij het uitvoeren van een zoekopdracht ook zoekacties, geselecteerde suggesties en verwante gebruiksgegevens door het apparaat naar Apple verstuurd om de opdracht te verwerken. Deze gegevens zijn op geen enkele manier gekoppeld aan jouw persoonsgegevens. Er worden geen zoekresultaten verstuurd die betrekking hebben op bestanden en inhoud op je apparaat.

Als je locatievoorzieningen op je apparaat hebt ingeschakeld, wordt de locatie van je apparaat naar Apple verstuurd, zodat je relevantere aanbevelingen krijgt. Als je apparaat toegang heeft tot abonnementsdiensten voor muziek of video, kunnen bepaalde gegevens, zoals de namen van de abonnementsdiensten en de abonnementstypen, naar Apple worden verstuurd om relevantere muziek- en videosuggesties te tonen. Je accountnaam, je nummer en je wachtwoord worden niet naar Apple verstuurd. Je locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en gebruiksgegevens die naar Apple worden verstuurd, worden door Apple alleen gebruikt om de suggesties relevanter te maken en om andere producten en diensten van Apple te verbeteren.

Om resultaten van webzoekmachines weer te geven, kunnen gangbare woorden en zinsdelen die in de loop van de tijd zijn verzameld in zoekcommando's van Apple naar een webzoekmachine worden doorgestuurd.

De keuze is aan jou

Je kunt instellen dat apps geen informatie mogen versturen om Siri te personaliseren. Ga naar Instellingen, tik op 'Siri en zoeken' en scrol omlaag om de app te vinden die je wilt uitschakelen. Tik op de naam van die app en zet de schakelaar voor 'Zoeken en Siri-suggesties' uit.

Als je niet wilt dat vanuit Siri-suggesties gegevens naar Apple worden verstuurd, kun je Siri-suggesties uitschakelen. Dit kun je doen onder Instellingen. Tik op 'Siri en zoeken', en schuif de schakelaar 'Suggesties in Zoeken' en de schakelaar 'Suggesties in Zoek op' naar uit. 'Safari-suggesties' kan worden uitgeschakeld in Instellingen. Tik op 'Safari' en schuif 'Safari-suggesties' naar uit.

Je kunt locatievoorzieningen uitschakelen voor Siri-suggesties. Hiervoor open je Instellingen, tik je op 'Privacy', dan op 'Locatievoorzieningen', vervolgens op 'Systeemvoorzieningen' en zet je de schakelaar 'Locatiegebonden suggesties' uit. Als je locatievoorzieningen uitschakelt op je apparaat, wordt je exacte locatie niet naar Apple gestuurd. Om relevante zoeksuggesties weer te geven, kan Apple het IP-adres van je internetverbinding aan een geografische regio koppelen om je locatie bij benadering te bepalen.

Laad beste resultaat vooraf

Als 'Laad beste resultaat vooraf' is ingeschakeld, begint Safari op de achtergrond met het laden van de webpagina zodra Safari een beste resultaat vaststelt in je bladwijzers en browsergeschiedenis. Als je deze optie uitschakelt, wordt de pagina normaal geladen.

De door Apple verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy/.