tekst selecteren

Als de tekst in een tabelcel staat, moet je op de cel klikken voordat je de tekst kunt selecteren.

  • Een of meer tekens selecteren: Klik vóór het eerste teken en sleep over de tekens die je wilt selecteren.

  • Een woord selecteren: Klik dubbel op het woord.

  • Een alinea selecteren: Klik drie keer in de alinea.

  • Een stuk tekst selecteren: Klik vóór het eerste teken en houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt. Klik vervolgens achter de tekst die je wilt selecteren.