dia's selecteren

  • Een dia selecteren: Tik op de miniatuur van een dia.

  • Meerdere dia's selecteren: Houd in de diaweergave je vinger op de miniatuur van een dia en tik vervolgens met een andere vinger op miniaturen van overige dia's die je wilt selecteren. Tik in de lichttafelweergave op de miniatuur van een dia, tik op 'Selecteer' onder in het scherm, tik op overige miniaturen en tik vervolgens op 'Gereed'.

  • Alle dia's selecteren: Tik in de diaweergave op een dia in het dianavigatiepaneel, tik er nogmaals op en tik vervolgens op 'Selecteer alles'. Tik in de lichttafelweergave op 'Selecteer' onder in het scherm, tik op 'Selecteer alles' en tik vervolgens op 'Gereed'.