meerdere objecten selecteren

Houd je vinger op één object en tik vervolgens met een andere vinger op de overige objecten.

Als je een iPad hebt met iPadOS en een Bluetooth-toetsenbord gebruikt, houd je Shift + Command ingedrukt en selecteer je vervolgens meerdere objecten.

Een object is elk willekeurig onderdeel dat je op een dia plaatst, zoals afbeeldingen (foto's), tekstvakken, vormen, tabellen en diagrammen.

Opmerking: Als je met regelgebonden objecten werkt, kun je maar één object tegelijk wijzigen.