macOS High Sierra

Passages markeren en notities maken

Als je iets leest wat je wilt onthouden, kun je het markeren of er een notitie van maken. Je kunt al je markeringen en notities op elk gewenst moment weergeven en ze als studiekaarten (geheugenkaartjes) gebruiken.

Open iBooks

Een iBooks-studieboek met daarin gemarkeerde tekst, een notitie en interactieve media.

Opmerking: Je kunt mogelijk niet in alle soorten boeken tekst markeren.

Open een boek en voer een of meer van de volgende stappen uit:

  • Tekst markeren of onderstrepen: Selecteer de tekst en kies een type markering (een kleur of onderstreping) uit het venstermenu.

  • Een notitie toevoegen: Selecteer tekst en kies 'Voeg notitie toe' uit het venstermenu.

  • Alle markeringen en notities weergeven: Verplaats de aanwijzer naar de bovenkant van het boek en klik op de knop voor notities .

    Voor sommige boeken kun je ook 'Weergave' > 'Toon notities in kantlijn' kiezen om je notities weer te geven in de kantlijn van het boek.

  • Een markering of onderstreping verwijderen: Selecteer de gemarkeerde tekst en kies vervolgens 'Verwijder markering'.

  • Een notitie verwijderen: Open het notitievenster, selecteer de notitie en druk vervolgens op de Delete-toets.

Zie Citaten, notities en ideeën uitwisselen voor informatie over het uitwisselen van markeringen en notities.