Locatievoorzieningen

Als locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen apps zoals Kaarten, systeemvoorzieningen zoals Siri-suggesties en websites in Safari gegevens over de huidige locatie van je computer verzamelen en gebruiken. De locatie van je Mac wordt bij benadering bepaald aan de hand van gegevens van lokale wifinetwerken. De gegevens worden zodanig verzameld dat je niet aan de hand van die gegevens kunt worden geïdentificeerd.

De door Apple verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op apple.com/nl/privacy.